V Zábřehu projednají mimo jiné výzvu k úhradě dlužné pohledávky, kterou městu zaslala advokátní kanceláře zastupující společnost Wanemi, studii proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady v kraji nebo návrh na výpověď smluv o poskytování dotací městským společnostem Zábřežská kulturní a EKO servis. Jednání začíná v šestnáct hodin v kině Retro.

Ve stejnou dobu začíná také jednání zastupitelstva v Domě kultury v Mohelnici. Zastupitelé se znovu vrátí k miliardové investici na vybudování a opravu kanalizace v pěti městech regionu, která se dostala do problémů poté, co se ukázaly nesrovnalosti v technických detailech provedení.

To by mohlo vážně ohrozit proplácení dotace. „Podle mého názoru je projekt fakticky na sto procent ve fázi ukončení. Zastupitelům předložím zprávu o aktuálním vývoji situace," řekl místostarosta Aleš Miketa, který je také členem představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, jež je investorem akce.

Na programu jednání bude také výkup pozemků pod skládkou v Líšnici. Město potřebuje pozemky vykoupit, aby nemuselo odvážet stovky tun odpadu, který sem pod záminkou rekultivace v letech 1997 až 2003 se souhlasem tehdejšího vedení města navezla soukromá firma. Dohoda léta vázla na ceně. Líšnice za pozemky požadovala šest milionů, město nabízelo o milion méně.

Zastupitelé budou jednat také o petici, která požaduje snížení cen tepla, jež do mohelnických domácností dodává společnost ČEZ Energetické služby, a také o problematice centrálních dodávek tepla ve městě.