„Použité oleje je možné slít do PET lahví nebo jiných vhodných nádob. Následně je mohou občané přinést do sběrných dvorů v Leštinské nebo ve Dvorské ulici," informoval ředitel EKO servisu Milan Doubravský.

Jedlé oleje a tuky by se neměly vylévat do odpadu, protože v kanalizaci se srážejí a mohou způsobit i ucpání potrubí. Jejich odevzdáním do sběrného dvora mohou lidé přispět k menšímu znečištění odpadních vod a tím i ke snížení nákladů na jejich čištění. V neposlední řadě pak přispějí k úspoře neobnovitelných přírodních zdrojů, v tomto případě ropy.

Sběrný dvůr ve Dvorské ulici 19 má otevřeno v pracovní dny od šesti do 14.30 hodin. Středisko Separex v Leštinské ulici 36 je otevřené v pracovních dnech od šesti do šestnácti hodin a od dubna do listopadu i v sobotu od osmi do dvanácti hodin.

Ekologickou likvidaci jedlých olejů mají už delší dobu zavedenou například v Litovli či Šternberku, kde dokonce pořídili kontejnery na tento druh odpadu. Do té doby jej vybírali také ve sběrných dvorech.

Například v Litovli tak lidé ročně odevzdají na čtyři sta litrů starého kuchyňského oleje, který by jinak skončil v kanalizaci.