Schválená změna územního plánu neumožňuje na plochách určených pro výrobu a skladování budovat zvláště velké zdroje znečišťování. To jsou takové, které mají spalovací zařízení o tepelném příkonu vyšším nez padesát megawatt.

„Je to proto, že v Zábřehu chceme mít kvalitní životní prostředí. Naše oblast má zhoršenou kvalitu ovzduší, to je zřejmé a vyargumentované. Chceme si zachovat hodnotu území, kterou tady máme,“ objasnil starosta Zábřehu František John.

Proti změně územního plánu podala námitku firma Wanemi. Tvrdila, městští úředníci, kteří jako orgán státní správy v rámci přenesené působnosti ke změně územního plánu vydávali různá vyjádření a stanoviska, mohli být podjatí.

Odvolávala se přitom na sedm let staré usnesení Nejvyššího správního soudu. Požadovala, aby krajský úřad pro pořízení těchto stanovisek pověřil jiný úřad než ten zábřežský.

„Vydáním a nabytím právních účinků Změny číslo jedna územního plánu by došlo ke znemožnění umístění stavebního záměru, na kterém (firma Wanemi, pozn. red.) již více než deset let pracuje,“ stojí v námitce z letošního dubna podepsané předsedou představenstva firmy Wanemi Alešem Žákem.

Směrem k ochraně životního prostředí

Starosta Zábřehu František John argumentuje, že od roku 2010, kdy byl vydán dosavadní územní plán, se změnil poměr mezi přípustným znečištěním životního prostředí a potřebou nových pracovních míst.

„Ten poměr dnes jednoznačně vychází ve prospěch uchování životního prostředí. Obec nemá jinou možnost, jak znečištění limitovat, než územním plánem. Je to naše právo. Firma Wanemi navíc měla dostatek času, aby svůj záměr vybudovala. Může též svůj záměr přehodnotit, aby neznamenal zátěž pro životní prostředí,“ řekl.

Zastupitelé změnu územního plánu schválili. O námitce firmy mezitím rozhodl krajský úřad.

„Po prošetření systémovou podjatost Městského úřadu Zábřeh při pořizování změny číslo jedna územního plánu neshledal,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Změna strategického dokumentu rozváže ruce řadě obyvatelům města. Například těm, kteří si chtějí postavit rodinný dům na místě dnešních zahrad nebo v jiných lokalitách, kde to dosavadní plán neumožňoval.

„Toto se tam také velmi řešilo. Vyhověli jsme celé řadě lidí. Roky už na změnu čekali a někteří říkali, že půjdou ze Zábřehu bydlet jinam,“ poznamenal starosta John.