Tvrdí to alespoň zastupitel Pavel Zubík, když hodnotí otevřený boj starosty Zdeňka Koláře (ODS) a jeho zástupce Lubomíra Sommera (KDU-ČSL) na středečním jednání zastupitelstva. Oba při něm hlasovali navzájem o svém odvolání z funkce.

Starosta Kolář je ale přesvědčen, že městu kvůli nesouladu v užším vedení města žádná pohroma nehrozí. „Dotace hlídá odbor rozvoje a priority města jasně stanovilo zastupitelstvo,“ řekl Kolář
Střet při jednání zastupitelstva začal starostův tradiční rival Vladimír Caska z opoziční Volby pro město (VPN).

„Pod vedením Zdeňka Koláře jsme se ocitli na 186. místě mezi dvěma sty hodnocenými městy v anketě týdeníku Ekonom o nejvhodnější město k podnikání. Na otázky při jednání zastupitelstva starosta nikdy neodpoví, otázky přehrává na radní nebo úředníky,“ řekl mimo jiné zastupitel Caska.

Kritizoval i starostův boj s bývalým tajemníkem a fakt, že do svého služebního auta si nenechal namontovat GPS, ačkoliv za nekontrolované jízdy kritizoval svého předchůdce Petra Fabiána.

Starosta mlčel, což nadzvedlo Svatoslava Valentu (VPN) tak, že navrhl jeho odvolání. Během hlasování se zvedlo jen šest rukou včetně ruky místostarosty Sommera. Vzápětí reagoval radní Edgar Horák (KSČM) a navrhl odvolání Sommera. Ruku zvedli další dva zástupci KSČM i starosta. Před hlasováním si Sommer vzal slovo.

„Zdeněk Kolář je nejslabším starostou Zábřeha po roce 1989. On město prakticky nijak a nikam nevede. Vybral si jen dvě hlavní témata: rekonstrukci bazénu a boj proti firmě Wanemi. Ostatní ho zajímá jen okrajově,“ řekl Sommer.

Vytkl starostovi, že nediskutuje o svých rozhodnutích s úřadem, že nikdo neví, co zařizuje, že nepodává zprávy o svých jednáních. Řešením je podle Sommera odvolat starostu a rekonstruovat radu města. Starosta nereagoval a celé jednání skončilo do ztracena.

Včera Zdeněk Kolář řekl, že komentovat vystoupení opozice je ztráta času. Postoj svého zástupce hodnotí jako ublíženost poté, co byl Sommer loni v červnu odvolán z pozice garanta stavby přednádraží.

„Místostarosta se urazil a od té doby podle mého názoru v hloubi duše ničemu nepřeje,“ řekl starosta a pokračoval: „S úředníky komunikuji prostřednictvím tajemnice úřadu. Zasedání zastupitelstva starosta podle jednacího řádu řídí a na kvalifikované odpovědi jsou přítomni zaměstnanci úřadu,“ řekl Kolář.

Na adresu místostarosty dodal, že nemá předpoklady pro řídící práci. „Já s ním neválčím. Budu pokračovat ve své práci, čas ukáže, zda se nějaké řešení najde,“ uzavřel starosta.

Starosta Zdeněk Kolář: Já neválčím, dělám svou práci

Pane starosto, co říkáte na výtky ze strany opozice, které na jednání zastupitelstva 10. prosince zazněly?
Vystoupení opozice je zcela účelové a vždy ve smyslu, že cokoliv se udělá, byť je to kladně hodnoceno, je špatně. Směrem k panu Caskovi jsem se už jednou v tisku vyjádřil, a sice tak, že diskuse s ním je pro mne ztrátou času. Proto jeho vystoupení nekomentuji.

Kde je podle vás podstata vašeho sporu a nespolupráce s místostarostou Lubomírem Sommerem?
Místostarosta byl v loni v červnu odvolán s pozice garanta na přednádraží, neboť projektový tým pod jeho vedením nepracoval dobře a realizace naplánovaná na srpen 2007 byla ohrožena. o svém odvolání se urazil a domnívám se, že od té doby v hloubi duše ničemu nepřeje. Je plný zášti a zabývá se hlavně tím, aby uškodil všemu.

Hlasoval jste pro odvolání svého místostarosty. Co podle vás dělá špatně?
Podle mého názoru pan Sommer nemá předpoklady pro řídící práci, což se opakovaně projevuje v jeho činnosti.

Je pravda, že nekomunikujete s úředníky radnice, nesvoláváte porady vedení a nezúčastňujete se pořad vedoucích odborů?
S úředníky komunikuji prostřednictvím tajemnice úřadu a to se po odchodu bývalého tajemníka začíná konečně ubírat správným směrem. Nejsem si vědom, že bych i v minulosti nekomunikoval s úředníky. Porada vedoucích odborů je poradou tajemnice. S ní pak probírám případné věci, které nemůže vyřešit sama a okamžitě hledáme řešení. Tato operativní forma je dostačující a vyhovující. Zavedl jsem operativní porady podle potřeby, které jsou efektivnější.

Opozice i další zastupitelé vám vytýkají, že při jednání zastupitelstva neodpovídáte na žádné otázky, že o ničem nediskutujete.
Podle jednacího řádu starosta řídí zasedání zastupitelstva a na kvalifikované odpovědi jsou zde přítomni zaměstnanci úřadu, případně další osoby.

Nemáte obavu, že válka ve vedení ohrozí fungování radnice a města, že na ni může město doplatit?
Já s panem Sommerem neválčím, dělám si svou práci a nečinnost pana Sommera neohrozí fungování radnice ani města.

Vidíte nějaké řešení celé situace?
Já budu pokračovat ve své práci, čas ukáže, zda se nějaké řešení najde.

Co o kritické patové situaci ve vedení města soudí zastupitelé a jaké řešení vidí?

Martin Paclík (ODS)
Já žádné reálné řešení nevidím, myslím, že stav zůstane nezměněný do konce volebního období. Před několika měsíci jsem se snažil o rekonstrukci rady města. Ale koaliční jednání s Volbou pro město i nezávislými se nezdařila, každý prosazoval nějaký zájem, který pro ostatní nebyl přijatelný. Dohodu už nevidím jako možnou, žádné východisko nenajde potřebnou podporu. Zastupitelstvo nesmiřitelně rozděluje postoj k projektu firmy Wanemi a názor na způsob řešení největší investice - rekonstrukci krytého bazénu.

František John (KDU-ČSL)
Problém je v tom, že nejužší vedení netáhne za jeden provaz a že neexistuje rozumná koaliční dohoda. Také městská rada je rozpolcená. Nikdo nikdy neví, jak které hlasování dopadne. Vedení města nemá jednotnou linii, jasnou vizi a na to může město jen doplatit.

Lubomír Sommer (KDU-ČSL)
Je na odpovědnosti zastupitelstva, že v čele města stojí člověk, který nic neřeší. Řešením je odvolání starosty a rekonstrukce rady města, z níž by měli odejít komunisté. Ti starostu podporují.

Edgar Horák (KSČM)
Řešit situaci je nutné. Věřím, že řešení existuje a že se k němu dopracujeme. Myslím, že po středečním zastupitelstvu se řada lidí (včetně mě) zamyslí nad situací a bude hledat cestu, jak z toho. Vadí mi, že místostarosta Sommer nepřipustil žádný svůj podíl viny na situaci. Proto si myslím, že by měl odejít. Myslím, že poslední půlrok nedělá nic jiného, než intrikuje. Zdá se mi, že starosta určitou sebereflexi má, na jednání rady se začal k místostarostovi chovat vstřícněji. Uvědomuje si, že je třeba najít nějaký vzájemný vztah.

Karel Crhonek (ČSSD)
Byl jsem z jednání zastupitelstva velmi rozčarován. Město doplácí na osobní rozbroje a neschopnost komunikace mezi starostou a místostarostou. Je fakt, že stav je neudržitelný a je nutné řešit ho jednáním u kulatého stolu. Ne výzvami k odvolání. To byly momentální emotivní nápady, které jen vyhrocují situaci.

Zastupitelstvo ztrácí důvěru občanů, stává se panoptikem, kde se někteří zastupitelé předvádějí jak v nějakém komickém seriálu. Chci se v nejbližší době podílet na výzvě ke koaličnímu jednání tak, aby se situace v nejbližších týdnech vyřešila.

Milan Šebesta (KSČM)
Podíl viny na rozkolu ve vedení mají jistě starosta i místostarosta. Já jsem s malými přestávkami působil na radnici od roku 1974, ale něco takového jsem tu ještě nezažil. Dokonce ani v přelomovém roce 1990 to nebylo tak vypjaté jako dnes. Vše je o slušnosti a schopnosti se domluvit.

Pavel Zubík (nez.)
Celé mi to chvílemi připadalo jako trapná komedie, a to včetně výstupu místostarosty Sommera. I když hlasování o odvolání neprošlo, skutečnost, že osm či deset lidí se hlasování zdrželo, tedy nehlasovalo přímo proti odvolání, svědčí o tom, že velká část zastupitelů není se starostou a místostarostou spokojena.

Stav opravdu není únosný. Město výrazně poškozuje, že jeho dva nejvyšší představitelé nejsou schopni se domluvit. A když to nedokážou, tak pro město taky nic nevyjednají.

Brzdí to i práci úřadu. Každý úředník aby si zjišťoval, jaký názor má na nějaký problém starosta a jaký místostarosta, a pak si musí vybrat. Ti dva by si měli sednout ke stolu a alespoň na nějakých prioritách se dohodnout. Na těch pak společně pracovat. Druhým možným řešením je odvolat jednoho z nich, nebo oba, ale je otázka, jestli současné zastupitelstvo má sílu to udělat.

Co také zaznělo na jednání zastupitelstva Zábřeha 10. prosince 2008

Lubomír Sommer (KDU-ČSL):
Složení rady města po volbách 2006 směřovalo proti způsobům a praktikám bývalého starosty Petra Fabiána, ne však proti jeho myšlenkám a koncepcím. Předchozí volební období nebylo jednoduché, ale chystaly se projekty do budoucna, byl nastartován rozvoj průmyslové zóny a leccos jiného se zdařilo. Dovolím si zhodnotit situaci tehdy a nyní. Bohužel se zdá, že z celkové pohledu jsme na tom hůře než za minulého starosty a náš současný starosta se chová stejně, možná ještě hůře než starosta minulý. Často se ptám sám sebe: proč jsme tedy změnu vedení vlastně uskutečnili?

Vladimír Caska (Volba pro město)
Starosta nás před časem pobavil tím, že svázal získání dotace na rekonstrukci bazénu se svým setrváním ve funkci. Město má kvůli bazénu málo peněz, a tak věnuji starostovi pokladničku - červené prasátko, aby se do něj začalo na bazén sbírat. Radnice by měla zakoupit další taková prasátka a rozmístit je po městě. (Vzápětí Vladimír Caska opravdu položil pokladničku starostovi na stůl)