„Transformace, tedy přeměna Vincentina, zahrnuje rekonstrukce, nákup i stavby nemovitostí v rámci celého Olomouckého kraje. Cílem je vytvořit pro naše klienty bydlení, které by se maximálně blížilo domácímu prostředí. Od této změny se očekává především zlepšení kvality jejich života," vysvětlil ředitel Vincentina Šternberk Karel Ryjáček.

Přebudování Vincentina  z největší části financuje Evropská Unie, celkem se jedná o 100 milionů korun. Do nových prostor na různých místech Olomouckého kraje by se mělo přestěhovat téměř 70 klientů, bydlet budou v menších objektech kromě Šumperku také ve Šternberku, Uničově či Lužici. Oba zmíněné šumperské domy jsou majetkem Olomouckého kraje.

Vila u šumperského gymnázia, kterou ještě donedávna kraj pronajímal,  nyní prochází rozsáhlou přestavbou, zachovány prakticky zůstaly jen obvodové zdi.

„V Domě na Masarykově náměstí budou vybudovány dva stejně velké byty, každý je určen pro šest klientů. Domek v Revoluční ulici je určen pro šest našich uživatelů, zařízení bude mít status chráněného bydlení," přiblížil Karel Ryjáček. Firma by obě stavby měla předat příští rok v dubnu. Klienti se z ústavu ve Šternberku do nových domovů přestěhují v červnu. Mentálně postižení budou sice bydlet samostatně, ale podporu a péči jim budou zajišťovat šumperské neziskové organizace jako je Charita, Pontis či stacionář Duha Vikýřovice.

Šumperská radnice se k plánům kraje postavila kladně. „Dohodli jsme pouze drobné změny v projektu rekonstrukce vily na Masarykově náměstí, především se jednalo o oplocení pozemků kolem budovy. Po úpravách tak zůstane prostupnost celého prostoru zachována," sdělil šumperský místostarosta Petr Suchomel.