Laik by v něm středověkou zbraň asi nehledal. Chybí jí topůrko, na první pohled je to zrezivělý kousek ježatého kovu s otvorem uprostřed. Téměř stejný palcát se objevil na začátku 90. let při výkopech na náměstí u radnice v Šumperku.

„Zpočátku jsem si myslel, že je to snad ložisko z traktoru. Byla to vlastně hrouda obalená rzí. Teprve očištění odhalilo, že jde o zbraň ze středověku.,“ řekl Jaromír Schoffer z občanského sdružení, které pracuje na záchraně tvrze.

Výkopy tady vydaly už stovky předmětů z doby od 13. do 19. století. Nejvíce je keramických střepů, ale objevují se i knoflíky, mince, spony, přezky, zbytky vitráží a přívěsky.

Občanské sdružení se v současné době zabývá odvodněním objektu, který trpí vlhkostí, protože okolní terén je výš než podlahy. Jaromír Schoffer je velký fanda do historie a archeologie, takže práce s lopatou ve výkopu je pro něj neustálým dobrodružstvím. A o překvapení není nouze. Nálezy v Nemili pravidelně kontroluje archeolog Vlastivědného muzea v Šumperku Jakub Halama.

„Nalezené střepy jsou důkazem toho, že toto území bylo kolonizováno už v první vlně, tedy v 13. či 14. století. Diamantový palcát, který dostal název podle tvaru hlavice, zase dokazuje, že tady musela sídlit nějaká výše postavená osobnost. Žádný obyčejný sedlák by takovou zbraň neměl,“ řekl Halama. „Zatím nevíme, zda tu byla už ve 14. století osada, či jen poplužní dvůr. Snad to osvětlí další nálezy.“

Jakmile se počasí zlepší, chystá se archeolog provést nad tvrzí odborné sondy. S průzkumem si bude muset pospíšit, protože už koncem června má nastoupit zahradnická firma na závěrečné terénní úpravy a vytvořit před vchodem do tvrze malou zámeckou zahradu.
Mezi nejnovější zajímavé nálezy z Nemile patří také dobře zachovalá stříbrná mince - takzvaná zlámaná grešle z roku 1695. Cenné jsou zlomky komorových kachlů asi z 15. století. Patří ke kamnům, jaká stávala na zámcích či v honosných měšťanských domech. Zlomky tedy dokazují, že nemilská tvrz byla bohatým sídlem.

Na první pohled objekt tvrz ničím nepřipomíná. Ze silnice vypadá jako obyčejné venkovské stavení - zejména proto, že přišel o první patro. Uvnitř se ale zachovaly klenby, kamenná ostění dveří a štuky na stropech. Jsou to stopy po přestavbě z roku 1620, kdy majitelem tvrze byl rytíř Kryštof starší Huberck z Belnsdorfu. Působil jako regent statků u dvora tehdejšího majitele zábřežského panství Ladislava Velena z Žerotína.

Nyní je v polovině tvrze soukromý byt a druhou část provozuje občanské sdružení. Postupně ji rekonstruuje a zpřístupnilo ji turistům. Nejméně do prázdnin však bude tvrz kvůli stavebním pracím a úpravám terénu uzavřena.

Palcát zblízka ze tří stran Foto: Vlastimil Flášar