Hlavní silnice se před kostelem ve Zvoli stáčí ostře doprava, s Tomášem Čvančarou ale vcházím rovně do dvora. Otevírá se před námi pohled na bílou budovou s dřevěnou přístavbou zářící novotou.

„To je farní dům. V dřevem obložené přístavbě se nachází sociálky a šatny. Původně dům přístavbu neměl. Tady se bude nacházet kancelář Charity, dál jsou toalety a na konci místnost pro herce,“ ukazuje na okna krytá pergolou předseda spolku Zvolská čtyřka Tomáš Čvančara.

Po vstupu do budovy mě ovane vůně barev. „Už je hotovo. Kolaudace je za námi, čekáme už jen na otevření,“ odpovídá Tomáš Čvančara na dotaz, jak práce pokročily.

Budova na farní zahradě ve Zvoli sloužila původně jako stodola. Za první republiky byla přestavěna na farní dům pro setkávání věřících i ostatních místních obyvatel. V padesátých letech byla zestátněna a fungovalo zde obecní kino. To po sametové revoluci promítat přestalo.

„Objekt se vrátil v rámci restitucí. Byla tu ještě dvě, tři vystoupení, za otce Vrtílka jsme tu měli minimálně jednu mikulášskou besídku. Někomu se tenkrát podařilo získat peníze na pokrytí střechy, aby sem nezatékalo. Tím se objekt zachránil,“ vzpomíná Tomáš Čvančara.

Nejdřív doborovolnicky, pak naplno

Za účelem rekonstrukce budovy založili farníci v roce 2014 spolek Zvolská čtyřka. Čtyřka proto, že místní farnost zahrnuje území čtyř obcí: Zvole, Rájce, Lukavice a Jestřebí. Dlouho pracovali dobrovolnicky. Na úterních a čtvrtečních brigádách se scházelo mezi čtyřmi až osmi lidmi, velkých sobotních akcí se účastnilo až patnáct členů a příznivců. Časem však bylo jasné, že jen dobrovolnická práce na rekonstrukci domu nestačí. Na jaře 2019 spolek získal dotaci z Místní akční skupiny Horní Pomoraví a na podzim téhož roku se práce rozjely pod taktovkou firmy vzešlé z výběrového řízení naplno.

„Prvotní dotace byla určena na přístavbu. Měli jsme představu, že zbytek ve starém provedení bude funkční. Ukázalo se ale, že to tak nepůjde. Museli jsme rozjet kompletní obnovu i starého domu. To nás pak stálo více sil a peněz,“ popisuje Tomáš Čvančara.

Téměř za deset milionů

Původní rozpočet 4,6 milionu nabobtnal na téměř dvojnásobek. Pokud by se započítala i pomoc obce Zvole a vyčíslily nesčetné brigádnické hodiny, činila by hodnota díla devět a půl milionu korun.

„S partou nadšenců jsme si dali za cíl tento dům zrekonstruovat. Chtěl jsme mít pro sebe i ostatní místnost, kde bude možné pořádat společenské a sportovní akce, různé volnočasové aktivity. Profitovat na tom bude i obec Zvole. Bude mít kulturáček a tělocvičnu. Základní a mateřská škola v tuto chvíli žádnou nemají. Děti tu budou tu mít tělocvik,“ objasňuje Tomáš Čvančara v sále, který bude zároveň prostorem pro sport i kulturní akce.

Kromě pravidelných hodin tělocviku se v komunitním centru budou odehrávat mezigenerační setkávání, enviromentální aktivity či vzdělávací besídky. Poradenství zde bude poskytovat Charita. Přestavbou domu vznikla i klubovna, kde se budou scházet skauti. Aby bylo v domě zamčeno a zhasnuto, na to bude dohlížet správce. Ten svou činnost bude vykonávat bezúplatně, ostatně jako všichni členové spolku.

Rekonstrukcí domu práce členů a příznivců spolku nekončí. Nyní je čeká zvelebení části zahrady směrem k hlavní cestě.