Někdejší přednostka okresního úřadu vyhrála výběrové řízení, které vyhlásila rada Olomouckého kraje poté, co koncem května rezignoval bývalý ředitel domova Roman Průša. Dostal na výběr. Buď odejde sám, anebo ho rada kraje odvolá. Funkci opustil k poslednímu červnu.

„Prozatím jsem o problémech v domově informována pouze zprostředkovaně. Jejich reálnou podobu mohu posoudit, až nastoupím,“ odpověděla na dotaz Šumperského a jesenického deníku Anna Podhrázská.

Rezignaci Romana Průši předcházely jeho dlouhodobé spory s částí zaměstnanců. Mnozí si na něj opakovaně stěžovali na krajském úřadu, na inspektorátu práce a u ombudsmana. Ve stížnostech se mluvilo o šikanování a chaosu v řízení organizace. Dvě pracovnice včetně vrchní sestry Věry Ondráčkové skončily v péči psychiatrů. Všechny stížnosti označoval ředitel za nesmyslné

V kolektivu zaměstnanců se během roku, kdy Roman Průša domov řídil a také v něm zároveň bydlel, se postupně vytvořily dva tábory. Jeden šéfa kritizoval, druhý stál za ním a naopak bombardoval kraj stížnostmi na chování a pracovní morálku oponentů.

Intriky, lhaní, urážky, vulgární napadání, křivé obviňování, vyhrožování, katastrofální mezilidské vztahy. Takovými výrazy se dopisy a stížnosti směřující z obou táborů na kraj jen hemžily.

Do výběrového řízení na nové obsazení funkce se přihlásilo šest uchazečů a právě Anna Podhrázská komisi zaujala nejvíce. Nejspíš proto, že úspěšně řídila několik institucí, takže je předpoklad, že se jí podaří obtížnou situaci v domově důchodců zvládnout.
Absolventka oboru ekonomická statistika na VŠE v Praze působila v 90. letech jako ředitelka okresní statistické správy, v posledním roku a půl existence Okresního úřadu v Šumperku byla jeho přednostkou. O domově důchodců má z té doby přehled, protože zařízení spadalo pod sociální referát okresu.

„Rada kraje Anně Podhrázské při jmenování uložila, aby po seznámení se situací předložila plán kroků, které by personální situaci v domově stabilizovaly,“ doplnil mluvčí kraje Tomáš Kocych.

Bývalý ředitel Roman Průša je dál zaměstnancem domova, už delší dobu je ale na neschopence.

„S novou ředitelkou chci mluvit, zda o mé služby dál bude stát. Rád bych zastával novou funkci manažera kvality, který by dohlížel na kvalitu péče,“ řekl při návštěvě redakce Deníku Roman Průša.

Dodal, že domov by potřeboval personální audit, který by odkryl, kdo v zařízení má z hlediska kvality práce co dělat. Připomněl, že za dobu svého ročního působení zajistil peníze na rozsáhlou investici do nových balkonů a koupelen. Na podzim čeká domov ještě zateplení fasády a vybudování bezbariérového vstupu.

Vedením domova byla po odstoupení Romana Průši pověřena vrchní sestra Alena Berková. I obsazení funkce vrchní sestry bude muset nová ředitelka řešit. Průša totiž funkci nově obsadil v době, kdy bývalá vrchní sestra byla na neschopence a ta považuje jeho krok za protiprávní.

Související: Ředitel domova důchodců v Šumperku rezignoval