Po dvaceti letech od velké povodně v těchto obcích začne stavba ochranných opatření.

Jde o jednu z největších akcí svého druhu v kraji.

Nejdále s přípravami pokročil Rapotín, jehož samospráva řeší dvouapůlkilometrový úsek Desné od soutoku s Mertou po splav u Červeného dvora.

Stavbaři zde rozšíří koryto řeky a vybudují podél ní hráze a zídky.

V některých místech vzniknou suchá ramena, kudy poteče voda při zvýšené hladině.

Součástí akce je přestavba několika mostů a lávek.

„Máme přiklepnutou dotaci, budeme dokončovat rozpočet stavby. Poté budeme moci vyhlásit soutěž na zhotovitele. Pokud vše dopadne dobře, na podzim nebo nejpozději příští rok na jaře můžeme stavět,“ řekl starosta Rapotína Pavel Žerníček.

Dílo má být hotovo do konce roku 2020.

ČTĚTE TAKÉ: V Rapotíně vyroste golfového hřiště. V Jeseníku jej stopli

Revitalizace části toku

Předpokládané náklady se pohybují okolo 370 milionů korun. Pětaosmdesát procent z nich pokryje dotace, zbytek zaplatí Povodí Moravy a samosprávy.

„Jedná se o nejvýznamnější vodohospodářskou akci v povodí Desné. Významně přispěje ke zvýšení míry ochrany tří obcí před povodněmi i k revitalizaci částí toku,“ konstatoval Antonín Tůma pověřený řízením Povodí Moravy.

Úpravy navazujícího dvoukilometrového úseku řeky od splavu Červený dvůr k mostu U Jirsáka připravuje samospráva Vikýřovic.

Obec nyní jedná o smlouvách s majiteli pozemků, jichž se stavba dotkne.

Projektanti též zpracovávají dokumentaci pro územní řízení.

Odolá až padesátileté vodě

Řeka Desná protéká ve Vikýřovicích, Rapotíně a Petrově mnohde v těsném sousedství domů.

V současnosti její koryto v některých místech nepojme ani pětiletou vodu.

Po dokončení obou staveb budou obyvatelé obcí chráněni před padesátiletou.

Větší průtoky by měly zadržet poldry navržené výše po toku. K jejich stavbě se však neschyluje.

ČTĚTE TAKÉ: Města na Šumpersku postaví moderní autobusová nádraží