Obecní dům na náměstí poskytne zázemí obecním úřadu, knihovně a kavárně. Prostor z jedné strany dotvoří náměstí, z druhé nábřeží Losinky. Nahradí dům služeb, jehož demolici velkolosinští zastupitelé již v minulosti schválili.

„Zpracovatel územní studie při navrhování veřejných budov vycházel z historického architektonického rázu povodí Desné. Odkazuje k historické německé architektuře. Záměrem je, aby na náměstí vznikla i kolonáda. Chtěli bychom do nové podoby prostoru promítnout fakt, že jsme lázeňská obec,“ řekla starostka Velkých Losin Jana Fialová.

Obecní úřad dosud sídlí ve vilce u hlavní silnice na Jeseník, která je od centra vzdálená zhruba půl kilometru.

„Radnice se ve městech typicky nachází v centru obcí. Vycházeli jsme zejména z myšlenky, aby byla dostupná pro občany. Od projektu si slibujeme, že přinese nový a moderní ráz lázeňské obce. Lidé v centru získají prostor pro příjemné strávení volného času a také budou moci na náměstí vyřešit své úřední záležitosti či navštívit knihovnu. Ta v Losinách sehrává důležitou kulturní roli, je také výrazně navštěvovaná lázeňskými hosty. Má komunitní roli a zároveň přispívá k turistickému ruchu,“ dodala starostka Fialová.

Obec začátkem letošního roku vysoutěžila projektanta, který dokončí dokumentaci pro územní rozhodnutí. Do výstavby by se mohli stavbaři pustit v roce 2023. Odhadované náklady na přebudování prostoru po Domu služeb se pohybují kolem čtyřiceti milionů korun.

Územní studie nicméně řeší širší území, na jehož proměnu by mohlo dojít v pozdějších etapách. Další fáze řeší odpočinkovou zónu a úpravu nábřeží podél Losinky.

Poslední se zabývá stavbou parkovacího domu na místě současného autobusového nádraží a parkoviště, jehož součástí budou i komerční plochy. Autobusy by v centru zastavovaly i nadále na nově vytvořené zastávce.