Akce v hodnotě zhruba 420 milionů korun se týká dvouapůlkilometrového úseku od soutoku Desné s Mertou po jez Červený dvůr. Ten se z pevného změní na vakový.

V bezprostředním okolí řeky vzniknou ochranné zídky a hráze, ale také odlehčovací ramena a povodňové parky. Ty budou běžně přístupné pro pěší i cyklisty a v případě vzedmuté hladiny se zde bude moci voda rozlít.

Neměla by se tak opakovat situace z roku 1997, kdy se při povodních řeka Desná rozlila hluboko do zástavby všech tří obcí.

„Povodně tehdy měly sílu, kterou tu doposud nikdo nezažil. Mnoha lidem přinesla velké neštěstí i oběti na životech. Budu rád, když se tato stavba podaří,“ řekl starosta Rapotína Bohuslav Hudec s tím, že akce je jednou z největších, která se na území obce kdy uskutečnila.

Řeka Desná tvoří mezi Petrovem, Rapotínem a Vikýřovicemi přirozenou hranici. Někde je současné koryto tak úzké, že nepojme ani pětiletou vodu. Místy navíc stojí v bezprostřední blízkosti řeky domy.

„Ukázalo se, že opatření na stoletou vodu by byla technicky náročná a byly by třeba obrovské zábory. Proto se zvolila varianta na padesátiletou vodu. Pokud se zvýší retence v povodí nad Rapotínem, ať už poldry nebo na Dlouhých stráních, může protipovodňová ochrana dále vzrůst,“ řekl technicko provozní ředitel Povodí Moravy David Fína.

Podobným způsobem by měla řeka a její okolí doznat úprav i níže po toku.

„V současnosti připravujeme další etapu ve Vikýřovicích. Po volbách bychom v součinnosti s Povodím Moravy rádi začali připravovat projekty v horní části řeky nad Rapotínem,“ řekl vedoucí zahájeného projektu Ondřej Kopp.

Náklady na revitalizaci řeky ve výši 350 milionů korun uhradí Evropská unie, o zbytek se podělí Povodí Moravy a obce.