Dosud byla tato práce povinná, pokud jí někdo vykonávat nechtěl, přišel o podporu v nezaměstnanosti. Jinými slovy: nezaměstnaní již vůči státu žádné povinnosti nemají. Pro řadu obcí i organizací je to určité zklamání.

„U nás průběžně na veřejné službě pracovaly desítky lidí, pokud již chodit nebudou, bude to ve městě vidět. Zaměstnávali jsme je především na úklid chodníků, parkovišť a dalších veřejných prostranství, v zimě hlavně na úklid sněhu. Jejich práce byla pro město přínos," řekl Stanislav Evják, jehož firma zajišťuje úklid Šumperku. Zimní úklid bude firma zajišťovat jako doposud, ale pomocí svých placených zaměstnanců, což se městu prodraží.

Stanislav Evják dodal, že zvláště po změnách od začátku letošního roku, kdy pracujícím na veřejné službě ubyla finanční motivace, nebyl stav sice optimální, ale systém přece jen fungoval. „Samozřejmě byli lidé, kteří přinesli neschopenku nebo si mysleli, že místo práce čas jen prostojí a popovídají si ostatními. Těm jsme řekli, ať již nechodí. Ale řada lidí byla spolehlivá," dodal Stanislav Evják.

Lidi na veřejné práce budou zřejmě postrádat také v menších obcích. „My jsme si to zorganizovali tak, že nám to bude chybět. Samozřejmě stejně jako v jiných městech se našli lidé, kteří se tomu různě vyhýbali. V obci jsme to však využívali, smysl to podle nás mělo, i když podmínky od letošního roku byly už moc přísné," řekla starostka Vidnavy na Jesenicku Eva Pavličíková.

Desítky lidí zřejmě přestanou pracovat také pro zábřežskou Charitu, vedoucí dobrovolnického centra Ludmila Macáková ale budoucnost černě nevidí. „Čekáme, že veřejnou službu přestane vykonávat řada lidí. Byly situace, kdy se klientům, kteří uklízeli v ulicích, ostatní smáli. Prý pracují a nic zas to nemají. Ale naopak lidé, kteří s námi spolupracují dlouhodobě, mají zájem pro nás dělat dál, pomáhají například při rozvážení obědů, nebo výrobě dárkových předmětů. Tvrdí, že je pro ně lepší přijít do kolektivu, než zůstávat doma, to je jejich motivace," vysvětlila Ludmila Macáková.

Ústavní soudci při projednávání veřejné služby nebyli jednotní, nakonec ale padl závěr: veřejná služba v nynější podobě je svou podstatou nucená práce, která porušuje několik základních práv lidí.

„Soud dospěl k závěru, že veřejná služba je v případě uchazečů o zaměstnání vykonávána nedobrovolně pod pohrůžkou trestu spočívajícího ve vyřazení z evidence a ztrátě zabezpečení v nezaměstnanosti. Tato povinnost přitom může s ohledem na její vnější prvky způsobovat u jednotlivých uchazečů ponížení dotýkající se jejich vlastní důstojnosti," rozhodli soudci. Ministerstvo práce již avizovalo, že připraví návrh nových pravidel veřejné služby.

Veřejná služba

Veřejná služba, v rozsahu až 20 hodin týdně, je činnost, za níž pracovníci nedostávají mzdu. Jde tedy o bezplatnou pracovní sílu pro obce. Má vliv také na výši příspěvku na živobytí u lidí, kteří ho pobírají déle než šest měsíců - nedochází u nich k poklesu této dávky na existenční minimum. Veřejná služba spočívá nejčastěji v udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje, sociální péče nebo péče o životní prostředí.