Návštěvníci nebyli rozhodně zklamáni, protože historický interiér vybavený dobovým mobiliářem si rozhodně nic nezadá s renomovanými památkami. Role průvodce v dobovém kostýmu se ujal Jaromír Schoffer, který se nijak netajil spokojeností nad počtem příchozích.

„Zájem lidí nás velmi těší. Naší snahou je otevírat historickou tvrz pro veřejnost co nejčastěji. Řada věcí se nám podařila, například nejvýznamnější investicí byla letos nová fasáda,“ řekl Schoffer.

Návštěvníci si mohli prohlédnout několik zrekonstruovaných místností, v nichž největší obdiv budily klenuté stropy. Vánoční atmosféru doladila řada vystavených historických předmětů a také výtvarná dílka dětí Základní a mateřské školy v Nemili a zábřežské Mateřské školy Severáček.

Renesanční tvrz by v nenápadném stavení na okraji obce Nemile hledal málokdo. Z venku totiž bývalé šlechtické sídlo téměř připomíná běžný starší dům. Historie tvrze je ale doložena od období renesance.

Původní šlechtické obydlí nechal roku 1620 přestavět vladyka rytíř Kryštof starší Huberck z Belnsdorfu, který působil jako regent statků u dvora tehdejšího majitele zábřežského panství Ladislava Velena ze Žerotína.

Část tvrze v minulosti sloužila hospodářským účelům a řada vzácných stavebních prvků tak vzala za své. Nyní je polovina užívána jako soukromý byt a druhou část provozuje občanské sdružení.

Stavba je v soukromých rukou. Rekonstrukce, která začala před několika lety, má za cíl odstranit nevhodné zásahy z minulosti a navrátit jí původní ráz. Letos v červenci skupinka historických nadšenců založila občanské sdružení Tvrz Nemile u Zábřeha. Sdružení usiluje zejména o záchranu a obnovu historické stavby, prezentaci a zpřístupnění památky široké veřejnosti.

Návštěva tvrze, která by během několika měsíců měla získat své oficiální místo na seznamu kulturních nemovitých památek, je možná po předchozí domluvě.