Kněží a řeholníci mají na programu společné nešpory s hlavou katolické církve v sobotu 26. září v chrámu svatého Víta v Praze.

„Odhaduji, že ze zábřežského děkanátu pojede asi čtyři sta lidí do Brna a dvě stovky mladých lidí do Staré Boleslavi. Volné místenky máme na faře ještě k dispozici, stačí si je vyzvednout,“ řekl zábřežský děkan František Eliáš.

Místenky si mohou zájemci o mši vyzvednout také na dalších farních úřadech okresu. Jsou samozřejmě zdarma a slouží k tomu, aby na místě nebyl zmatek, aby každý věděl, do kterého sektoru plochy zamířit.

„Spousta věřících ale pojede do Brna či Boleslavi na vlastní pěst a bez místenky. Ta není nezbytná, každý příchozí se na bohoslužbu dostane, ale musí počítat s tím, že pak bude sedět ve vzdálenějších sektorech od oltáře,“ řekl šumperský děkan Slavomír Sulowski.