Tři zastupitelé odmítli složit slib a na místě se vzdali mandátu. Odstoupil Bořivoj Hojgr a Libuše Hamříková z Občanského sdružení chovatelů a pěstitelů a Bohumila Hojgrová z kandidátky Za všestranný rozvoj obce. V sedmičlenném zastupitelstvu byli v menšině. Těsnou většinu čtyř mandátů měla skupina kolem bývalé starostky Marie Kantorkové, která stála v čele obce v letech 2002 až 2006. Její skupina vyvolala podobným způsobem nové volby před čtyřmi lety.

Ustavující zasedání řídil dosluhující starosta Jan Preč (nez.), který v těchto volbách už nekandidoval.

„Viděli jste, že byly složeny tři mandáty. Dokud tady nebude usnášeníschopné zastupitelstvo, nemůžeme pokračovat,“ řekl starosta.

„Dávám prostor ke krátké ukázněné diskusi. Hlaste se a chovejte se slušně,“ vyzval přítomné ve zřejmé obavě, aby nevypukla hrubá slovní přestřelka. Žádná se ale nekonala.

Starosta odmítl návrh Marie Kantorkové, aby se hned obrátil o radu, jak dál postupovat, na tajemníka šumperské radnice Petra Holuba, a jednání ukončil.

„Nebyl to správný postup. Zastupitelstvo bylo díky čtyřem zvoleným zastupitelům usnášeníschopné a klidně mohlo zvolit starostu,“ odpověděl na dotaz Deníku ve středu ráno Petr Holub. Situace by tak byla podle Holuba v obci jednodušší, protože nově zvolený starosta by měl i po pozdějším odstoupení náhradníků přece jen větší mandát než starosta dosluhující.

„Ten sice má podle zákona povinnost pokračovat ve vedení obce do zvolení nového starosty, ale ve výkladu zákona je uvedeno, že na přiměřenou dobu. Těžko by ho někdo mohl donutit, aby pracoval ještě půl roku, kdyby nechtěl,“ dodal Holub.

Starostu Jana Preče, který funkci vykonával jako neuvolněný a z důvodu velkého zaneprázdnění už letos nekandidoval, do nových voleb na radnici nikdo nevystřídá. Žádné další zasedání totiž už nebude. Ve středu ráno přišli na obecní úřad osobně složit mandát všichni náhradníci z obou kandidátek.

Teprve po tomto kroku, po kterém už není žádný náhradník v záloze, klesl počet členů zastupitelstva pod pět. To zákon o obcích nepřipouští. Jediným řešením jsou nové volby. Celá procedura s jejich vyhlášením potrvá do ledna, volby mohou být nejdřív koncem března.

Proč je tři zvolení zastupitelé vyvolali? Věděli, že starostkou by byla Marie Kantorková a tomu chtěli za každou cenu zabránit, protože jí nedůvěřují.

„Nemá manažerské schopnosti, je tvrdohlavá a nedá si od nikoho poradit. Některé akce pod jejím vedením dopadly katastrofálně - na příklad víceúčelový sportovní areál, který je tak špatně udělaný, že je spíš neúčelný. Zastupitelstvo pod jejím vedením nechalo vykácet kvalitní část obecního lesa a dřevo prodalo pod cenou,“ jmenuje Bořivoj Hojgr některé z řady rozhodnutí, která byla podle jeho názoru neprofesionální.

Je zřejmé, že mezi ním a Marií Kantorkovou panuje i dlouholetý osobní spor. Potvrzovali to i někteří občané, kteří na úterní zasedání přišli.

„Je to taková malá místní občanská válka. Dělají si všechno natruc. Nejhorší je, že tím trpí celá dědina,“ řekl jeden z diváků, který si přál zůstat v anonymitě.

„Když jsme před čtyřmi lety vyvolali nové volby my, počkali jsme s tím až po zvolení nového starosty. Ten měl větší pravomoci a obec fungovala,“ řekla Marie Kantorková (Volba pro obec I.).

Vernířovice si na ustavující zasedání počkaly až na 30. listopadu, protože po volbách nejdřív musel krajský soud řešit volební stížnost na nesprávné uvedení inženýrského titulu u jednoho z kandidátů.

Obec se dvěma stovkami obyvatel a rozlohou 3300 hektarů je po Kolšově už druhou obcí okresu Šumperk, kterou na jaře čeká volební reparát.

Vladimír Trunkát: Chybné uvedení titulu jsem nezavinil

Ustavující zasedání zastupitelstva ve Vernířovicích odsunula až na poslední den listopadu volební stížnost, kterou řešil krajský soud. Strana, která volby prohrála, si stěžovala na to, že u Vladimíra Trunkáta (Volba pro obec II) se na kandidátce objevil před jménem neoprávněně titul inženýra, což mohlo podle stěžovatelů získat straně hlasy. Trunkáta posunuli voliči z posledního na třetí místo, tedy na pozici prvního náhradníka. Soud stížnost zamítl.

Vladimír Trunkát je ovšem v celé věci nevinně. Titul nikdy nepoužíval a na prohlášení kandidáta, jehož kopii má redakce Deníku k dispozici, žádný titul před jeho jménem není. Chybu způsobila bývalá starostka Marie Kantorková, která obě kandidátky s názvem Volba pro obec sestavovala.

„Titul jsem u pana Trunkáta uvedla v dobré víře, ne s úmyslem obelhávat veřejnost. Opravdu jsem byla přesvědčena, že titul má. Oba jsme chodili do stejné základní školy, znali jsme se a vím, že studoval na vysoké škole,“ vysvětlila omyl na kandidátní listině Kantorková.

Chybu zjistil Vladimír Trunkát, teprve když před volbami vytáhl ze schránky volební lístek. Kantorkovou na to upozornil ve středu 13. října, ale už se nedalo nic dělat.

„Ve volební místnosti se dá vyvěsit oprava chybného údaje, ale muselo by jít o chybu v tisku, například překlep ve jménu,“ vysvětlila Petra Štefečková ze správního odboru šumperské radnice. Ta je pro celý správní obvod, tedy i pro Vernířovice registračním úřadem.

Úřad prověřuje kandidátní listiny, ale kontroluje jen povinné údaje - tedy jméno, bydliště a datum narození. Údaj o titulu není povinný a jeho uvedení na prohlášení kandidáta a na kandidátní listině se může lišit.

„Pro úřad je směrodatná kandidátní listina. Za její správnost odpovídá zmocněnec kandidátky. Všechny zmocněnce jsme vyzvali ke kontrole náhledu volebního lístku, než šel do tisku, takže byla šance na opravu údaje. Bohužel se tak nestalo,“ uvedla Štefečková.

Vladimír Trunkát považuje chybu na listině za malicherný důvod pro volební stížnost. „Lidé přece volí své zastupitele, a ne jejich tituly, zvlášť v malé obci, kde se všichni znají,“ řekl. Bydlí ve Vernířovicích pět let a ze situace, která tady nastala po volbách, si udělal jediný závěr:

„Mezilidské vztahy některých zastupitelů jsou tak narušeny, že do budoucna tady nehodlám v žádném případě kandidovat.“

Komunální volby 2010 Šumpersko a Jesenicko