Obyvatelé Staré Červené Vody šli v sobotu 13. května hlasovat. V místním referendu rozhodovali o tom, zda má místní samospráva činit veškeré kroky k tomu, aby na území obce nevznikly obnovitelné zdroje energie o výkonu vyšším než jeden megawatt.

Z 293 voličů jich odpověď „ano“ zaškrtlo 235, odpověď „ne“ 56. Hlasovat přišly bezmála dvě třetiny oprávněných voličů. Výsledek referenda je tak platný a pro zastupitele závazný.

Referendum vyvolal záměr konsorcia skupiny Micronix Group a investora Redwood Capital postavit na území obce pět větrných elektráren a dva fotovoltaické parky. Větrníky by měly stát podél státní hranice, u silnice na Velké Kunětice a na úbočí Kamenitého kopce. Na poslední jmenované lokalitě a na místě zaniklé osady Johanka investor plánuje fotovoltaické parky.

„Zatím není EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí, pozn. red.) ani smlouva s obcí, proto jsme si dovolili referendum vyhlásit. Nebyli jsme vázáni ničím, co by nám svazovalo ruce,“ řekl starosta Staré Červené Vody Pavel Danilko.

Proč zrovna tady?

Co konkrétního může obec na základně výsledků referenda činit?

„Může se vyjadřovat nesouhlasně v rámci povolovacích řízení, smlouvu s investorem, která by měla být podepsána, nemusí podepsat. Investor se potřebuje s vedením dostat přes naše pozemky. Ani to mu nemusí být umožněno,“ vyjmenoval starosta Danilko.

Na začátku cesty k místnímu referendu stála na podzim loňského roku petice. Podepsalo ji 318 obyvatel obce.

„Proběhlo první sezení s investorem, které nemělo žádný závěr. Myslím, si, že do naší krajiny toto nepatří, tak jsme petici zorganizovali. Někde vše nechávají jen na zastupitelích, ale myslím, že my, kteří tady žijeme, bychom si měli rozhodovat, jestli to tu chceme, nebo ne,“ řekl jeden z autorů petice. Své jméno nechtěl kvůli nedávným útokům na svou osobu zveřejňovat.

Za největší problémy v souvislosti s „větrníky“ považuje hluk a narušení krajinného rázu.

„To jsou základní dvě věci. Mladí tu chtějí stavět, koupili si pozemek, začali dělat základy a najednou se dozvěděli, že tu mají stát větrné elektrárny. Jim to taky vadí. Chápu investora, všechno je to o byznysu, ale proč zrovna tady? V republice je daleko vhodnějších lokalit,“ míní.

„Nám nešlo o nic jiného, než aby se občané mohli svobodně rozhodnout tak nebo tak,“ zopakoval několikrát k referendu.

"Do podhorské krajiny to nepatří"

Proti výstavbě větrných elektráren hlasovala i mladá žena žijící na dolním konci obce. „Jeden obyvatel dělal video z dronu, vylétl s ním do výšky, kde by byla vrtule, a byl vidět celý tento úsek domů. Na vrtuli bychom se koukali,“ řekla.

Podle jejího mínění takový typ energetiky do podhorské krajiny nepatří. „Mělo by to být v průmyslových zónách, u dálnic,“ je přesvědčena.

Obec týden před hlasováním referendem žila. „Dávali nám letáčky do schránek. Bylo jich asi pět různých, některé, ať volíme ano, jiní, ať volíme ne,“ doplnila mladá žena.

Investor nabízel obci roční příspěvek 2,4 milionu korun každoročně navýšený o inflaci a možnost přímých dodávek levné elektřiny místním obyvatelům v rámci energetické komunity. Podle zástupce investora výsledek referenda tuto nabídku ovlivní, zatím ale není jasné jak.

„V této fázi nebudeme dělat nějaké rozhodování, jestli to platí nebo ne. Přehodnotíme to v čase. Nabídku pro obec považujeme za velmi výhodnou a co se týče komunitní energetiky, příslušný zákon ještě nevešel v platnost. Jakmile bude platný, dává smysl vytvořit energetickou komunitu a v době, kdy je zdroj v provozu, lze lidem prodávat významně levnější elektřinu, než by si byli schopni obstarat od svého distributora,“ řekl Petr Polívka.

Prezentovaný záměr je podle něj maximalistická varianta.

„Nemáme ještě přesně zfinalizované rozmístění těch věží ani jejich počet. Musíme projít standardním povolováním EIA, prozkoumat větrnost v konkrétních lokalitách,“ popsal.

I přes výsledek referenda záměr pokračuje dál. „Nevíme kdy a jak se do toho pustíme, ale není to zastavený projekt,“ upřesnil.

Bernartice: záměr schválen

Konsorcium stejných investorů hodlá větrné elektrárny budovat i v dalších obcích v regionu. Nejdále pokročilo v Kobylé nad Vidnavkou, kde hodlá v blízkosti stávajících dvou větrných elektráren vybudovat dvě další. Ty by měly být ještě větší a výkonnější než novější ze současných věží. Na 155 metrovém tubusu by měl být umístěn 150 metrový rotor. K záměru začal před několika týdny proces EIA.

V sousedství této lokality, ale již na katastru Bernartic, se mají nacházet další dvě věže.

„S investorem jsme se bavili o tom, že je tato lokalita pro nás vhodná. Nechtěli jsme mít větrné elektrárny v nížině, kde by byly hodně patrné. Neříkám, že tady nepůjdou vidět, ale budou trošku schované za kopcem,“ poznamenal starosta Bernartic Aleš Chromík.

Záměr investora vzali zastupitelé loni v létě na vědomí. Na podzim po komunálních volbách se uskutečnila schůzka s investorem.

„Chtěli jsme uspořádat veřejné slyšení, aby záměr představil všem zájemcům z řad obyvatel. Vzhledem k tomu, že nebyly zásadní připomínky, jsme na následujícím zastupitelstvu schválili záměr spolupráce s investorem,“ dodal Aleš Chromík.

Hluk? Nic neslyšíte

Poslední vytipovaná lokalita leží na území Velkých Kunětic. Zde by tři elektrárny měly stát směrem na Starou Červenou Vodu. Ta nejbližší obci by se měla nacházet 1200 metrů od posledního domu.

„Je to zhruba jak v Červené Vodě. Někdo se bojí, že to bude hlučné, někdo, že nebude televizní signál. Pamatuji si, že se tyto věci řešily, když se stavěly stožáry mobilních operátorů. Dnes už si na to nikdo ani nevzpomene,“ řekl starosta Velkých Kunětic Jiří Neumann.

Problematika větrných elektráren je v Kuněticích poněkud v pozadí, prioritu má rozestavěná kanalizace.

„Jezdím do Olomouce přes Horní Loděnici, kde je také park větrných elektráren. První je 750 metrů od první zástavby a je to v klidu. Zastavil jsem tam, zrovna foukalo a nic nic neslyšíte. Je to trend dnešní doby a já si myslím, že je to nezastavitelné,“ míní o větrných elektrárnách.