Vichřice se Zlatohorskem prohnala na sklonku minulého roku. Škody napáchala například ve zlatokopeckém skanzenu. Spadlý strom prorazil okraj střechy jednoho ze srubů. Krytina přitom loni prošla výměnou.

„Už máme na opravu krovu a krytiny uzavřenu smlouvu o dílo na téměř sto třicet tisíc korun včetně DPH,“ řekl starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Vichřice za sebou ve skanzenu a jeho bezprostředním okolí zanechala viditelné škody. Strom, který spadl na zlatokopecký srub, je už odklizen. Nehodu připomíná modrá plachta, která kryje poškozenou část střechy, hromady větví a šindele spadané na zemi.

Spadený strom i na tavící peci

Dřevorubci začali odstraňovat kalamitní stromy podél přístupových cest do skanzenu. Řádění přírodního živlu je nicméně patrné na každém kroku. Cestu ke zlatorudným mlýnům blokují popadané stromy. Vichru podlehly modříny, borovice, ale především smrky. Jeden z nich spadl i na střechu budovy tavicí pece. Naštěstí tak „šikovně“, že ji prakticky nepoškodil.

Škodám unikla i dvojice samotných mlýnů. Zejména proto, že les v jejich bezprostředním okolí dřevorubci nedávno vykáceli. Na celém Zlatohorsku se už několik let masivně těží kůrovcové dříví. Místo smrků v okolí mlýnů rostou mladé bukové semenáčky.

Jak se dá pomoci?

Fotografie škod po vichřici se šířily sociálními sítěmi. Řada lidí v reakci na ně nabízela finanční příspěvek na obnovu skanzenu.

„Pro sbírku jsme se nakonec nerozhodli. Pokud by chtěl někdo darovat peníze, přivítáme to na základě darovací smlouvy. Až budou odklizeny kmeny stromů, chtěli bychom spíše vyzvat veřejnost, aby přišla pomoci s úklidem větví,“ řekl Milan Rác.

Škody po prosincové vichřici jsou patrné především v oblasti od Rejvízu přes Dolní Údolí a dále kolem říčky Olešnice. Kromě městských lesů vítr zasáhl i porosty olomouckého arcibiskupství.

„Škody byly na polesí Rejvíz plošné, tentokrát se nejednalo o žádné konkrétní ohnisko. Celkem byly poškozeny čtyři tisíce kubíků dřeva,“ informovala mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Dagmar Málková.

Velké přípravy na mistrovství Evropy

Zlaté Hory se připravují na mistrovství Evropy v rýžování zlata. To by se mělo v místním zlatokopeckém skanzenu uskutečnit 25. až 28. srpna. Obdobně velkou akci město zažilo před jedenácti lety, kdy v téže disciplíně hostilo mistrovství světa.

Před nedávnem spatřilo světlo světa logo mistrovství. Zlatohorští pokračují v přípravách akce, ačkoli není jisté, zda ji epidemiologická situace za půl roku umožní uskutečnit.

„Zatím vše připravujeme. Opravy závodiště bychom stejně museli do budoucna udělat. Chystat mistrovství musíme, taková akce se nedá zrušit nebo připravit během několika dní,“ poznamenal starosta Rác.