Pracovníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, které jsou největším majitelem lesů v okrese Jeseník, zatím napočítali 25 tisíc kubíků poškozeného dřeva. Číslo však není zdaleka konečné. Nejvíce postižené jsou porosty v okolí Rejvízu.

„Prudký vítr poškodil stromy i v blízkosti lesních cest a turistických tras. Proto jsme ihned začali se zprovozněním cest a následným zpracováním polomů, které bude pokračovat ještě několik týdnů. Návštěvníci lesa by proto měli dobře zvážit vstup do kalamitních ploch a brát maximální zřetel na svou bezpečnost,“ upozornil ředitel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Petr Skočdopole.

Lesy České republiky dosud celorepublikově odhadly škody na milion kubíků dřeva. To odpovídá milionu poničených stromů a představuje osm procent z letos očekávaných těžeb podniku.

Dřevo musí rychle vyvést z lesa

Vichřice tak lesníkům velmi komplikuje situaci v době, kdy mají plné ruce práce se zpracováváním kůrovcového dřeva.

„Je důležité popadané stromy vyvést z lesa dříve, než nastane rojení kůrovce, pro kterého jsou takové vývraty ideálním místem k rozmnožení,“ vysvětlil Petr Skočdopole.

Jako nejzazší termín pro odklizení všech vyvrácených stromů z lesa vidí konec dubna letošního roku.