Oba využili soukromé návštěvy Olomouce, kam přijeli na mezinárodní konferenci o působení slavného šlechtického rodu v českých zemích, a prohlédli si jedno ze sídel svých předků.

„Připravili jsme knížeti obsáhlé fotoalbum se snímky zámku, protože nebylo jisté, jestli na návštěvu Velkých Losin zbude čas. Na jeho výslovné přání se jeho program přizpůsobil tak, aby do Losin mohl přijet,“ řekla kurátorka sbírek Národního památkového ústavu v Olomouci Lenka Vaňková, která knížete osobně pro zámku provázela.

Panství Velké Losiny koupil Karel z Lichtenštejna od Žerotínů v roce 1802 a zámek pak rodině patřil až do roku 1945, kdy byl veškerý majetek rodu v českých zemích zkonfiskován. Pro knížete Karla se stal losinský zámek příležitostným sídlem. Totéž platilo i pro jeho syna Karla, vnuka Rudolfa a pravnuka Aloise, což byl dědeček dnešní hlavy knížectví. I otec knížete František Josef II. strávil na zámku část dětství, což dosvědčuje řada dochovaných fotografií.

Dnešní kníže Hans Adam II. se narodil v roce 1945 a ve Velkých Losinách do dneška nikdy nebyl. Dnes v devět hodin poprvé stiskl zvonek na vstupních vratech. Lenka Vaňková ho provedla celým návštěvnickým okruhem a zavedla ho i do místností ve druhém patře, které slouží jako depozitáře a jsou plné poškozeného nábytku i obrazů, které potřebují zásah restaurátora.

S dojetím se kníže v depozitáři dotýkal starých cestovních kufrů s iniciálami svého dědečka a pobaveně si četl nápisy na štítcích loveckých trofejí na zdech v novější části zámku.

„Tyhle iniciály patří mé tetě Marii Terezii a tyhle mé babičce Elisabeth. Obě byly vášnivé lovkyně na rozdíl od dědy, který neměl hony rád. Babička je milovala, ještě v sedmdesáti letech na hony jezdila,“ zavzpomínal vládce Lichtenštejnska.

Knížete velmi zajímala zejména žerotínská historie zámku a erby; s kurátorkou probíral také rodinné vztahy mezi lidmi na portrétech. Vyptával se, kde bývaly kuchyně, a obdivoval vzácné tapisérie. Zajímal se i o čarodějnické procesy a podotkl, že ani území dnešního Lichtenštejnska se procesy nevyhnuly.

„Jsem rád, že se mi konečně podařilo Velké Losiny navštívit. Moje sestry a bratr tu už byli, ale mně to dosud nikdy nevyšlo. Ani můj otec se sem po válce už nikdy ani jako turista nepodíval. Zámek se mi velmi líbí. Vypadá stejně, jak ho znám ze starých fotografií a z tatínkova vyprávění. Ale překvapila mě jeho rozlehlost. Je tu také spousta hezkých věcí, které by si zasloužily opravu,“ odpověděl kníže na dotaz Deníku, jaké dojmy si ze zámku odváží. Na závěr se podepsal do návštěvní knihy.

Podle zástupkyně kastelána Blanky Fialové to byla po více než půlstoletí první hlava státu, která na zámek zavítala.

„Od bývalého kastelána vím, že tady byl v 50. letech prezident Zápotocký. Jezdíval prý do Rapotína a na zámku občas přespal,“ řekla Blanka Fialová.

Návštěva Hanse Adama II. v našem regionu končí v pátek 26. listopadu zároveň s konferencí v olomouckém Arcidiecézním muzeu.

Předkové knížete nepatřili k primogenituře, tedy vládnoucí větvi rodu. Tou se stali teprve po smrti knížete Františka I., který zemřel v roce 1938 a neměl potomky. Vláda přešla na vedlejší větev rodu, v níž byl nejstarším členem Alois z Lichtenštejna (1869 - 1955). Ten se vlády vzdal ve prospěch svého syna Františka Josefa II. (1906 - 1989), otce dnešního knížete.