Magické oko Jeseníků za celý loňský rok vyrobilo více než 636 milionů kWh, jen za první tři měsíce letošního roku tak už má největší česká přečerpávací elektrárna za sebou 32,5 procenta tohoto objemu.

Elektrárna Dlouhé Stráně, největší přečerpávací vodní elektrárna Skupiny ČEZ, jejíž strojovna i další technologie jsou pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. V rámci jeho přečerpávacího cyklu umí „napumpovat“ do české energetické sítě až 3,5 milionu kWh.

„Dlouhé Stráně jsou stále důležitějším prvkem při stabilizaci energetické soustavy České republiky. Pozitivně se nám vracejí investice z uplynulých let, které přispěly ke zvýšení účinnosti elektrárny a prodloužení její životnosti. V investicích budeme pokračovat i v letošním roce, například provedeme výměnu reverzačních odpojovačů v podzemí elektrárny a postavíme novou záchytnou přehrážku na konci vzdutí dolní nádrže. Tyto investice nám dále pomohou ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu.“ vysvětli šéf elektrárny Vítězslav Chmelař.

Vodní elektrárny v ČR slouží jako významný doplňkový zdroj schopný rychlého najetí na plný výkon (v řádu desítek vteřin) a operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě ČR.

"Zvýšené využívání přečerpávacích zdrojů je dáno nutností stabilizace energetické soustavy ČR ze strany provozovatele přenosové soustavy, která je zatěžována výrobou ze zahraničních i domácích obnovitelných zdrojů. Současně se projevuje také vyšší úroveň obchodování s vyrobenou elektřinou v době denních cenových špiček," vysvětluje mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Unikátní vodní dílo přitahuje desítky tisíc lidí ročně

Za „otce" elektrárny je považován Miroslav Kopřiva. Na Dlouhé Stráně nastoupil už v roce 1980. Nejprve se věnoval technologické části stavby, později byl hlavním inženýrem a pak ředitelem výstavby. 

Zdroj: Youtube

Ojedinělé parametry vodního díla Dlouhé Stráně se staly velkým turistickým lákadlem. Horní nádrž v nadmořské výšce 1350 metrů nad mořem na dohled od vrcholu Pradědu. Několikrát zvítězila v anketách o největší zajímavost či unikát České republiky.

Díky moderní šestisedačkové lanovce z Koutů nad Desnou, která byla zprovozněná v roce 2011, se horní nádrž stala dostupnější i pro méně zdatné návštěvníky.

Zdroj: Youtube

Od horní stanice lanovky vede k nádrž čtyři a půl kilometru dlouhá cesta, kterou využívají jak pěší turisté, tak cyklisté nebo v zimě běžkaři.

Elektrárna prostřednictvím virtuální prohlídky, nabízí možnost nahlédnout, jak funguje.

Více o vodních elektrárnách ČEZ najdete zde.

Vypuštěné Dlouhé Stráně:

Elektrárna Dlouhé Stráně