Průvod vyjel po 17. hodině od hotelu Grand. Na voze taženém čerty žehnal okolostojícím svatý Mikuláš. Průvod za zvuku fanfár dojel na náměstí Míru, kde se na pódiu odehrál krátký program následovaný nadílkou.