Obyvatelé Vidnavy, kteří přijdou 21. října k místnímu referendu, budou odpovídat na otázku, zda souhlasí s těžbou kaolinu na katastru města. Vidnavské zastupitelstvo rozhodlo o referendu jednohlasně.

Kaolin hodlá poblíž Vidnavy těžit soukromá firma. Navázat chce na těžbu, která v místě v minulosti běžela. Ačkoli většina dobývacího prostoru leží na katastru sousední Staré Červené Vody, nejblíž se lom nachází právě Vidnavě.

Na místě bývalé šamotárny ve Velké Kraši by vzniklo překladiště vytěžené kaolinu a štěrkopísku.
Kaolin na Jesenicku: posudek otevírá cestu k souhlasu se záměrem těžby

Řada místních se obává prachu nebo hluku. Nesouhlasí rovněž s vykácením lesa, kterým lom během let zarostl.

Těžební firma plánuje kaolin dobývat dvacet let, ročně 460 tisíc tun surovin. Přes území Vidnavy má vést pásový dopravník do areálu bývalé šamotárny v katastru Velké Kraše. V ní se má nacházet expedice, vytěženou surovinu mají odvážet nákladní vlaky.

Lom Kaolínka u Vidnavy, kde by se měla obnovit těžba.
Ve Vidnavě chce těžit kaolin firma se sídlem u Pražského hradu

Firma začátkem srpna získala důležitý souhlas se záměrem od ministerstva životního prostředí. I pokud by se Vidnavané vyslovili proti těžbě, možnosti místní samosprávy celý záměr ovlivnit jsou limitované.