Vidnavané hlasovali o otázce, zda souhlasí s těžbou kaolinu na katastrálním území města. Z 465 hlasujících zaškrtlo zápornou odpověď 361 hlasujících, kladnou 94. Dva se hlasování zdrželi, osm hlasů bylo neplatných.

Referenda se účastnilo 47 procent voličů, pro zápornou odpověď hlasovalo 37 procent z celkového počtu voličů ve městě. Výsledek referenda je tak platný a pro zastupitelstvo i další orgány města závazný.

„Na stole máme návrh změny územního plánu. Pokud občané s těžbou kaolinu souhlasit nebudou, územní plán upravíme a dobývací prostor z něj vyjmeme,“ řekl před dvěma týdny starosta Vidnavy Rostislav Kačora.

Bývalá šamotárna ve Vidnavě, v níž by mělo vzniknout překladiště vytěženého kaolinu.
Pro některé naděje, pro jiné hrozba. Vidnavu čeká referendum o kaolinu

Odpůrce těžby výsledek referenda potěšil. 

„Uvidíme, jakým způsobem bude postupovat naše vidnavské zastupitelstvo, případně jak na tuto situaci bude reagovat zastupitelstvo ve Staré Červené Vodě,“ řekl předseda spolku Za zdravou a čistou Vidnavu Josef Chovan.

Zastupitelstvo Staré Červené Vody má v následujících dnech rozhodovat o změně územního plánu, která by umožnila těžbu na území této obce. Dobývací prostor je rozdělen mezi Vidnavu a Starou Červenou Vodu, na červenovodském území se ho nachází většina.

Spolek se hodlá v problematice plánované těžby angažovat i dál.

„Pokud to bude možné, chtěli bychom v rámci legislativního procesu vstupovat s možnými připomínkami do navazujících řízení,“ dodal Josef Chovan.