Obyvatelé Vidnavy už nedovedou říci, kdy naposledy z věže zdejšího kostela slyšeli tón zvonu. Vzácný zvon z roku 1514 visel na kovové konstrukci bez hnutí několik desítek let.

„Byl nefunkční, prasklý. Jsou to už roky, kdy bil, fungoval ale jen jako hodinový cimbál," sdělila pastorační asistentka vidnavské farnosti Marie Grabarczyková.

V roce 2008 vyhlásil děkan Miroslav Kadlec sbírku na pořízení nového zvonu. Evidenci darů měl na starost Josef Kubáň. „Největší část dárců byla z Vidnavy, přispěli ale i lidé ze Spojených států nebo z Německa. Po desetikorunách dávali lidé ve sběrných surovinách, kde dělám vedoucího," řekl.

Vidnavská farnost čítá tři desítky věřících. Nashromáždit se jí podařilo zhruba polovinu z potřebného půlmilionu korun. Zbytek věnoval česko-německý fond budoucnosti a dárci z Německa. Třiceti tisíci přispělo i ostravsko-opavské biskupství.

Zvon ponese jméno po Janě z Arku. Tuto světici za svého života vedla svatá Kateřina Alexandrijská, patronka vidnavského kostela.

„Řekla bych, že je to rarita. Pokud vím, v České republice zvon pojmenovaný po svaté Janě z Arku není," doplnila Marie Grabarczyková.

Odlitek o váze 580 kilogramů požehná vidnavský děkan při bohoslužbě v neděli 8. května v 10 hodin. V pátek 13. května pak po 14. hodině jeřáb zvon vyzdvihne do věže, kde se poprvé rozezní.

„Jsem velmi šťastný. Plno lidí nám nevěřilo, že dáme takovou sbírku dohromady. Pořízení zvonu není záležitost pár korun. Vždycky jsem ale říkal, že s pomocí Boží to dokážeme. A povedlo se," uzavřel Josef Kubáň.

Zvon svaté Jany z Arku

Výrobce: zvonárna Jan Felczyński, Przemyśl, Polsko

Datum ulití: 19. února 2016

Materiál: bronz

Spodní průměr: 990 mm

Váha: 580 kg

Tónina: gis