Pro školku obec zakoupila budovu bývalé hygieny na konci ulice Ke Splavu. Vila s rozlehlou zahradou byla dva roky prázdná.

„Školka bude mít kapacitu dvacet čtyři dětí. Počítáme s tím, že by byla pro děti od dvou let. Chceme tak vyjít vstříc požadavkům maminek," řekl starosta Vikýřovic Václav Mazánek.

Do rekonstrukce by se obec chtěla pustit na sklonku letošního roku. První děti by si mohly v nové školce hrát v roce 2016.

Zřízení nové mateřinky si vynutil velký počet dětí v obci. Do stávající školky na zámečku o kapacitě padesát žáčků jich na výjimku dochází o šest více. Přesto se loni patnáct žadatelů nepodařilo uspokojit a děti tak musí navštěvovat školky v okolních obcích.

Za nárůstem příslušníků nejmladší generace ve Vikýřovicích stojí přistěhování řady mladých rodin. Nové domy vyrostly v ulicích Polní, Rybářská, Luční, ale i na dalších místech obce.

„Vikýřovice jsou poměrně lukrativní. Jsou příměstskou částí Šumperku, lidé tu mají vesnický klid a žijí v krásném prostředí," poznamenal starosta Mazánek.

Co představitelům obce dělá vrásky na čele, je cena rekonstrukce vily. Bude ji totiž třeba zásadně opravit. Nutná bude nejen výměna oken či zateplení budovy, ale například i stavba nouzového schodiště. Na zahradě musí pro děti vyrůst herní prvky. I po vysoutěžení by se náklady mohly pohybovat kolem osmi milionů korun.

Stejný problém jako ve Vikýřovicích řešili v Novém Malíně. Před čtyřmi lety zde přístavbou rozšířili jednu ze dvou mateřských škol. Podle původního plánu se měla přístavba časem změnit ve dvě třídy základní školy.
Nyní obec hledá jiné řešení, které by provoz mateřské školy neomezilo. Rozšířit hodlá základní školu. „Na tento záměr obec požádala o dotaci," informovala Monika Ondráčková z obecního úřadu v Novém Malíně.