Přihlášené obce byly natolik vyrovnané, že kraj letos poprvé vyhlásil i druhé a třetí místo. Vikýřovice zabodovaly díky vytváření podmínek pro spokojený život všech věkových skupin obyvatelstva.

„V lednu jsme otevřeli dům s dvanácti chráněnými byty pro seniory, loni začalo na hřišti fungovat sportovně společenské centrum s klubovnami pro občanská sdružení a letos opravujeme fasádu a střechu na Mateřském centru Vikýrek, které jme otevřeli loni,“ vyjmenovala aktivity obce starostka.

S oceněním je spojena také odměna 400 tisíc korun, která musí být použita na rozvoj obce. „Chceme vyzvat občany, aby sami rozhodli, na co peníze použijeme. Vyhlásíme anketu na infokanálu,“ doplnila Zdeňka Riedlová.

Vikýřovice bodovaly v soutěži už v roce 2008, kdy získaly bílou stuhu za práci s dětmi.