Středověké základy na rohu ulic Lužickosrbské a Na Hradbách ulici loni na podzim objevili archeologové z šumperského Vlastivědného muzea, kteří na místě ještě před stavbou polyfunkčního domu prováděli archeologický průzkum. Investorem stavby je šumperská firma SAN– JV, která v uvedené lokalitě počítá s rozsáhlou výstavbou za stovky milionů korun. Již loni firma dokončila stavbu paláce Schönberg.

Podle vedoucího odboru archeologie olomouckého památkového ústavu Pavla Michny firma nechala mimořádný archeologický nález Nové brány 7. března zničit bagrem. A to i přes to, že se teprve konala jednání o dalším postupu. Památkáři navrhovali nalezené středověké zdivo buď v postavené budově prezentovat, nebo je alespoň po zdokumentování opět zakonzervovat zeminou a zachovat tak pro budoucnost. Investor podle slov Pavla Michny namítal, že změna projektu by byla příliš nákladná.

Jednatel šumperské firmy SAN-JV Pavel Vymazal se ke zničení památky nevyjádřil.

„Stanovisko mohu poskytnout nejdříve v pondělí, v současné době nemám podklady,“ sdělil Vymazal.

Jedna ze dvou šumperských městských bran, tzv. Nová brána, byla vybudována kolem roku 1520 Petrem ze Žerotína a představovala součást kamenných městských hradeb, postavených v téže době. Zachovaná část hradeb je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek. Archeologové nález základů brány, zbořené v roce 1860, v těchto místech předpokládali. Zachovalý stav zdiva je ale překvapil.

„Mimořádnost nálezu, především kompletně zachovaný půdorys, ocenila archeologická komise, tvořená předními odborníky z celé republiky, která se v Šumperku sešla,“ zdůraznil Pavel Michna. I tato komise se postavila za zachování zdiva.

Památkáři svůj podnět státnímu zastupitelství zdůvodňují podezřením ze zničení veřejného majetku.

„Opíráme se o právní názor, že podzemní součást chráněné památky, v tomto případě městských hradeb, je také chráněnou památkou a její devastace je tedy v rozporu se zákonem. V každém případě byl zničen archeologický nález, aniž by byla upozorněna příslušná odborná organizace.“ vysvětlil Michna. dodal, že šumperskou Novou bránu už zachránit nelze, případný postih viníka však snad pomůže zachránit jiné památky v budoucnosti.