Vyznavači vodního sportu tak mohou po celý rok splouvat Moravu od Mohelnice až do Olomouce. Trasa vede po hlavním toku až do Litovle, směrem do Olomouce musí vodáci využít vedlejších ramen, a to Malé Vody a Mlýnského potoka.

„Jsou pro splouvání bezpečnější a snadnější, protože je zde stálá a vysoká hladina vody, vyskytuje sed zde méně naplaveného dřeva a lidé se k řece lépe dostanou. Tuto cestu doporučujeme hlavně méně zdatným vodákům nebo rodinám s dětmi,“ vysvětlila Olga Žerníčková ze Správy Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví.

Úřad také povolil splouvání hlavního toku mezi Litovlí a Hynkovem. Omezil jej však jen na období mezi 1. srpnem a 31. březnem. V jarních a letních měsících zde totiž hnízdí chránění ptáci a pohyb vodáků by je mohl rušit.

Podél vyznačené vodácké trasy bude informační značení. Tabule usnadní orientaci na vodácké cestě, upozorní na zvlášť nebezpečná místa a vybídnou k ohleduplnému chování k přírodě.

Úřad také vytvořil mapu, v níž vodákům přesně popisuje, kde mohou sjet jezy nebo kde naopak musí lodě přenášet. Určil také místa, kde mohou přistavit auto.

„Turisty také upozorňujeme na lokality, které se obtížně splouvají. Vyznačili jsme i místa, kde se mohu lidé při cestě občerstvit,“ přiblížila Žerníčková.

Správa CHKO Litovelského Pomoraví souhlasem s vyznačením vodácké cesty reagovala na žádosti, které jí zaslala občanská sdružení Krásná Morava a Vodácká Morava.

„Rozhodli jsme se vodáckou trasu povolit, protože chceme turistům i lidem přiblížit přírodu Litovelského Pomoraví a naučit je se k ní správně chovat. Určili jsme pravidla, jak ji užívat a kdy,“ doplnila Žerníčková.

Vodáci Moravu pro splouvání odemkli o uplynulém víkendu.

Pravidla pro splouvání Moravy v Litovelském Pomoraví:

• Splouvejte tiše, abyste nerušili živočichy v okolí řeky.

• Svoje odpadky si odvezte domů a neodhazujte je do řeky a na břehy.

• Nevystupujte na štěrkopískové náplavy, kde by mohli hnízdit vzácné druhy ptáků, pokud plujete se psem, nenechejte ho pobíhat po náplavech.

• Pro vaši bezpečnost i ochranu břehů vystupujte a nastupujte z lodí pouze na místech k tomu doporučených.

• Respektujte zákaz plavby po vodních tocích, kde není vyznačená vodácká cesta.

• Přijíždějte do blízkosti řeky motorovým vozidlem za účelem dovozu a odvozu lodí pouze po silnicích a místních komunikacích. Například příjezd k jezu Nové Mlýny, k jezu Řimice a k jezu Hynkov je zakázán!

• Táboření a rozdělávání ohňů zatím není na žádném místě poblíž řeky povoleno, jez Řimice a jez Hynkov nevyjímaje. Využijte prosím služeb stávajících ubytovacích zařízení v zastavěném území.

Zdroj: SCHKO Litovelského Pomoraví