Když se řekne jesenické lázně, většině lidí se vybaví komplex budov nad Jeseníkem v čele s výstavním sanatoriem Priessnitz. Kromě lázní vlastněných soukromou společností ale v této lokalitě působí i vojenská lázeňská léčebna, kterou spravuje příspěvková organizace ministerstva obrany.

Jejím srdcem je lázeňský dům Albatros. Majestátní budova s výhledem na hřeben Jeseníku nabízí podle webové prezentace venkovní i krytý bazén s protiproudem, tenisové kurty s umělým povrchem a antukou, víceúčelový kurt, posilovnu, minigolf, tělocvičnu na stolní tenis, aerobní centrum a dvoudráhovou kuželnu.

Budovu čeká kompletní rekonstrukce v hodnotě stovek milionů korun. Některé místní tato zpráva nadzdvihla ze židle. V této souvislosti hovoří o nesmyslně utracených penězích.

Ludvík Štrobl, nový vedoucí provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.
Elektrárna Dlouhé stráně má nového šéfa

„Albatros se před třiceti lety rekonstruoval úplně na padrť. Z toho domu nezbylo nic původního. Pochybuji, že za třicet let potřebuje novou rekonstrukci,“ uvedl zdroj, který Deník o připravované akci informoval. Vzhledem ke své pozici ve veřejné správě nechce být v tisku jmenován.

„Nechci nijak zpochybňovat možnosti oddychu našich pilotů a vůbec členů armády, naopak si jich nesmírně vážím, zvlášť v dnešní době. Ale toto je úplně padlé na hlavu,“ dodal.

Podle náměstka pro nemovitou infrastrukturu Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (Volareza) Pavla Barčáka je primárním důvodem stavebních úprav budovy technický stav některých stavebních konstrukcí, zejména rozvodů vnitřních instalací a technických zařízení.

„Poslední rekonstrukce objektu byla realizována před více než pětadvaceti lety lety. Je zřejmé, že například technické vybavení morálně nevyhovuje aktuálním potřebám řízení a regulace provozu budovy,“ uvedl.

Vzhledem k potřebám armády je také nutné přehodnotit provozní, dispoziční, plošné i technické schopnosti objektu tak, aby se udržely jeho standardy, vybavenost, zkvalitnily se ubytovací podmínky a navýšila ubytovací kapacita.

„Nutná je rovněž modernizace lázeňské péče, obnova a rozšíření kuchyňského bloku, rozšíření vnitřních prostor pro kondiční aktivity, posílení bezpečnostního a požárního řešení budovy a modernizace technické infrastruktury na současné technologie,“ zmínil Pavel Barčák.

Vzhledem k aktuální energetické situaci je součástí záměru také instalace obnovitelných zdrojů energie, zejména tepelných čerpadel a částečně fotovoltaických panelů.

Slavnostní otevření skautské jurty v sobotu 28. ledna 2023 v Loučné nad Desnou.
Skautům se na Šumpersku daří. Nový oddíl v Loučné sídlí v jurtě

„Z hlediska efektivity provozu léčebny i hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky je proto logické všechny atributy záměru spojit do jedné komplexní akce, která zahrne stavební úpravy celé stávající budovy Albatros s částečnou přístavbou na její severní straně,“ doplnil náměstek.

Záměr už Volareza projednala se stavebním úřadem v Jeseníku, který k jeho provedení vydal souhlasné stanovisko. Zahájení stavby se předpokládá během příštího roku. Náklady se mají pohybovat v řádu stovek milionů korun.

„Jelikož dosud stále není ukončen proces projektové přípravy, předpokládanou hodnotu investice přesně neznáme a nechci se dopustit nějakého lichého odhadu,“ zdůvodnil Pavel Barčák.

Volareza je příspěvkovou organizací ministerstva obrany. Jejím základním účelem je poskytovat preventivní rehabilitaci, lázeňskou, léčebnou, zdravotní a rekreační péči zejména příslušníkům armády. Všechna její zařízení jsou však přístupna široké veřejnosti.

Kromě vojenské ozdravovny v Jeseníku Volareza v Jeseníkách spravuje též chatu Ovčárna.