„Odměny pro členy volebních komisí stanovuje vyhláška, podle ní je i nárok na stravné," uvedla Petra Štefečková ze správního odboru šumperské radnice. Řadoví členové komise za oba volební dny dostávají 1300 korun, zapisovatelé o dvě stovky více. Kdo je vylosován jako předseda komise, přijde si na 1600 korun. Kromě toho členové komisí fasují stravenky, za ně si mohou koupit vše vyjma alkoholu.

Volební komisaři ale celé hodiny jen za stoly sedět nebudou, jejich povinností je s přenosnou urnou také obejít lidi, kteří budou volit doma.

„Jsou to voliči, kteří se k volbám nemohou dostavit ze závažných zdravotních důvodů. O přenosné urny vždy bývá velký zájem," uvedla Olga Breitzetelová ze šumperské radnice. Většinou zájemci o přenosné urny hlásí své požadavky předem, ale lze tak učinit i v den konání voleb na telefonním čísle 583 388 321 nebo  721 115 718.