Voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, mohou z automobilu hlasovat na některém z vyhrazených volebních stanovišť.

„Na území každého okresu je jedno stanoviště. Hlasovat tam mohou pouze voliči s trvalým pobytem na území okresu, pro který je zřízeno. Pokud volič nebude uveden v seznamech osob v karanténě nebo izolaci zaslaných ministerstvem zdravotnictví a správou sociálního zabezpečení, musí se prokázat potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu pro Olomoucký kraj Lubomír Baláš.

Pro urychlení hlasování je proto vhodné mít s sebou doklad o nařízení karantény nebo izolace.

Voliči mohou na stanoviště přijet ve středu 30. září v době od 7 do 15 hodin.

„Komise umožní hlasování všem, kteří na stanoviště dorazí do patnácti hodin. Může se stát, že budou stát ve frontě, ale dostane se na všechny,“ ujistil Lubomír Baláš s tím, že na všechna stanoviště v kraji by mohlo podle předběžných odhadů dorazit mezi čtyřmi až pěti tisíci voličů.

Okrajové části

Olomoucký kraj při výběru vhodných míst pro tato stanoviště upřednostnil lokality v okrajových částech okresních měst.

„Vybírali jsme je společně s armádou a policií. Nechtěli jsme, aby to bylo uprostřed sídlišť nebo před nákupními centry, abychom nenarušili běžný pracovní den a aby občany nezaskočilo to, že se tam budou pohybovat lidé v ochranných oblecích, rukavicích a štítech. Museli jsme vzít v úvahu také počasí. V našich zařízeních správy silnic využijeme k tomuto účelu nebytové prostory. V Bochoři také autobusovou zastávku,“ popsal Lubomír Baláš.

V případě konání druhého kola voleb do senátu bude probíhat hlasování z automobilu ve středu 7. října opět v době od 7 do 15 hodin. Fungovat bude pouze stanoviště v Přerově, Olomouci a Šumperku. 

Stanoviště pro voliče v karanténě a izolaci

v provozu ve středu 30. září od 7 do 15 hodin

Jeseník – stan na parkovišti za Podjezdem
Olomouc – Lipenská ulice – areál Správy silnic Olomouckého kraje
Prostějov – stan na parkovišti u koupaliště v ulici Mikoláše Alše
Přerov – stan na parkoviště před letištěm Bochoř – příjezd od Bochoře směr Včelín
Šumperk – Vikýřovice, Ztracená ulice – areál Správy silnic Olomouckého kraje