„Lhůta pro podání námitek končí 24. října, takže ještě týž den budeme vědět, zda zastupitelstvo můžeme svolat," uvedl tajemník šumperské radnice Petr Holub. Hlavním bodem zastupitelstva bude volba starosty a místostarostů.

Kdo s kým půjde do koalice, není zatím v Šumperku jasné. Jednání sice začala již v neděli, ale patrně potrvají ještě několik dní. Mezi sedmadvaceti zastupiteli je třináct nováčků, ti zbývající už mají zkušenost z minulého volebního období.