Hlasovat tak mohli odsouzení, kteří nyní pobývají za mohutnými zdmi hradu a zároveň mají trvalý pobyt v tomto senátním obvodu. Takových je na Mírově celkem třináct.

„Zájem hlasovat projevilo osm z nich. Nahlásili jsme je obecnímu úřadu a dohodli další součinnost. Poučili jsme je o termínu konání voleb, o jejich volebním právu, o způsobu hlasování, o nutnosti mít platný doklad totožnosti a vyplnili jsme a odeslali tiskopis nahlášení do zvláštního seznamu voličů. Svůj hlas nakonec odevzdalo šest odsouzených," řekla mluvčí mírovské věznice Kamila Válková.

Jelikož šlo jen o několik jednotlivců, ve věznici tentokrát nepřipravovali samostatnou volební místnost, jako je tomu například u parlamentních nebo prezidentských voleb. Dva členové volební komise z obecního úřadu s přenosnou schránkou vyrazili za vězni přímo na jednotlivé ubytovny.

Kvůli malému počtu voličů nebylo nutné ve věznici ani nijak upravovat zaběhnutý denní režim.

Za zdmi Mírova tráví v současnosti nedobrovolně své dny 354 odsouzených, z toho sedmadvacet cizinců. Většina z nich, přesně 276, je zařazena do nejpřísnějšího režimu se zvýšenou ostrahou.