Oba kandidovali za Sdružení nestraníků, které volby vyhrálo. Získalo třetinu všech hlasů. Místostarosta Szapowal, jenž byl až na pátém místě kandidátky, se však do zastupitelstva znovu nedostal. Sdružení nestraníků získalo tři mandáty, což mu ale k získání většiny v sedmičlenném zastupitelstvu nestačí.

Oba stěžovatelé namítali totožné věci. Hlavní část jejich stížností spočívala v neetičnosti volební kampaně. „Manžel předsedkyně volební komise Jan Spáčil, který kandidoval na třetím místě hnutí Za jednotu obce Vernířovice, je autorem listu Hintrcipské rozhledy. Ten měl za úkol rozeštvat občany Vernířovic a vést účelovou volební kampaň proti kandidátkám Sdružení nestraníků a Nestraníci  Vernířovice II," stěžovali si Marie Kantorková a Ladislav Szapowal.

Další tiskovina se měla ve schránkách občanů objevit v týdnu před volbami. „Ve středu 8. října roznášel Jan Spáčil po obci leták Natvrdo, který silně dehonestuje kandidáty obou sdružení," stojí v dalším bodu žaloby.

Krajský soud se otázkou etiky volební kampaně rozsáhle zabýval, nezjistil ale nic, co by bylo důvodem k opakování voleb. Upozornil přitom, že v malých obcích, kde lidé jednotlivé kandidáty dobře znají, je potřeba k podobným námitkám přistupovat velmi obezřetně.

„V prostředí malé obce nemohly uvedené předvolební letáky naráz změnit často léta utvářené postoje voličů. Výrazivo, jež autoři letáků používají k vyjádření svých postojů, nelze sice vždy považovat za kultivované, obsahově se však jednalo převážně o popis konkrétních kauz a rozhodnutí, které končící vedení obce učinilo," uvádí se v rozsudku podepsaném předsedou senátu Jiřím Gottwaldem.

Další námitka směřovala na sčítání hlasů. „Volební komise sečetla i takový hlas, kdy se v úřední obálce našla zalepená modrá obálka se jménem. Komise obálku rozřízla a v ní byl obsažený volební lístek, který posoudila jako platný a sečetla jej," argumentovali Marie Kantorková a Ladislav Szapowal.

Podle soudu byl ale takový postup v pořádku a volič zřejmě jen zapomněl vyndat lístek z obálky, v níž ho dostal do schránky. To ale není důvodem pro to, aby nebyl platný, pokud byl navíc vložený do úřední obálky, jak vyžaduje zákon.

„Volební okrsková komise tedy nepochybila, pokud šetřila projevenou vůli voliče a hlasovací lístek posoudila jako platný," konstatoval soud.

Stěžovatelé také v žalobách tvrdili, že v pátek 10. října měli někteří voliči převzít od předsedkyně či místopředsedkyně volební komise předvyplněný volební lístek, čehož si nemuseli všimnout. „Byly kvůli tomu i telefonáty do volební místnosti," namítali stěžovatelé.

Soud ale tuto námitku odmítl, protože navrhovatelé nedoložili, kolika lidí se to mělo týkat, a své tvrzení nepodložili žádnými důkazy.

Podle dalších bodů v žalobách bylo u jedné z kandidátek uvedeno jako povolání zdravotní sestra, ačkoliv je pečovatelkou. Předsedkyně volební komise Drahomíra Spáčilová měla často opouštět volební místnost, v chodbě před volební místností poučovat voliče a vybízet kolemjdoucí občany, aby šli volit. Ani to ale není podle soudu v rozporu se zákonem.

Vernířovice jsou už léta rozdělené na dva nesmiřitelné tábory. Občané museli kvůli tomu k opakovaným volbám už před čtyřmi lety, kdy odstoupili někteří zastupitelé i jejich náhradníci, takže počet zastupitelů klesl pod minimální počet pěti. Prakticky stejná situace byla v obci také po volbách před osmi lety.

Krajský soud řešil už také stížnost na volby v Kopřivné. Tu stejně jako v případě Vernířovic zamítl. Další žaloby jsou podané na neplatnost voleb v Jeseníku a Mohelnici. V těchto případech zatím rozhodnutí nepadlo.