Pivovarníci vysadili v minulých dnech na pět set sazenic smrku ztepilého v těžko přístupných oblastech v nadmořské výšce přes třináct set metrů. Smrk ztepilý je původní dřevinou v této oblasti nejvyšších moravskoslezských hor. Ideální doba pro jeho výsadbu je právě na podzim kvůli dostatečnému množství vláhy, jež ovlivňuje to, jak se sazenice ujmou.

„Ujímavost mladých stromků v naší oblasti se pohybuje kolem šedesáti procent, a je tedy dost nízká. Přitom smrky, které vysázeli v minulých letech pivovarníci z Hanušovic, se ujaly až z devadesáti procent, což svědčí o tom, že výsadbě věnovali náležitou péči,“ komentoval výsledky vedoucí polesí v Loučné nad Desnou Tomáš Pospíšil.

Na nové stromky mohou narazit návštěvníci hor, kteří se vydají po hřebenové trase z Červenohorského sedla na Šerák.

Iniciativa pivovaru ve spolupráci s Lesní správou Loučná nad Desnou vznikla před šesti lety a pokračuje dodnes. Jejím posláním je především omlazování lesních porostů v těžko přístupných terénech a tím zachování ekologické rovnováhy v horské krajině Jeseníků.

Původně ekologický projekt loni přerostl dokonce do výzkumného, když se do něj zapojila i Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Vědecký výzkum se zaměřuje právě na vysoký úhyn mladých sazenic v Jeseníkách a jeho výsledky by měly pomoci ke zlepšení situace.