Areál mlýna se nachází poblíž silnice na Zlaté Hory u říčky Olešnice. Kromě ubytování a stravování by zde měla vzniknout například zoo pro domácí zvířata, kde by se lidé z velkých měst mohli se seznámit s životem na tradičním venkovském hospodářství.

Současný investor hodlá projekt rozšířit o sportovně rekreační zónu. Ta by měla vyrůst na březích Olešnice ve směru na Ondřejovice. V lese podél říčky by se měla nacházet necelá dvacítka aktivit, kde budou návštěvníci trávit volný čas nebo se sportovně vyžijí. Investor podle informací Deníku vstoupí do projektu ve chvíli, kdy bude mít souhlasná stanoviska i k části projektu okolo Olešnice.

Pozemky poblíž řeky spadají do režimu církevních restitucí. Obec Mikulovice se již dříve předběžně dohodla s ostravsko-opavským biskupstvím, že jakmile se diecéze stane vlastníkem, pozemky pro účely sportovně rekreační zóny poskytne.

Ačkoli okres Jeseník spadá pod Diecézi ostravsko-opavskou, podle dohody uvnitř církve však bude o pozemky v celém Olomouckém kraji, a tudíž i na Jesenicku, žádat Arcidiecéze olomoucká.

„Zatím se k záměru olomoucké arcibiskupství staví velmi rezervovaně. Nepřipouští ani slovní souhlas ani nějaká předběžná stanoviska, která by nám mohla významně pomoci v tom, abychom mohli pokračovat v přípravě," řekl starosta Mikulovic Ivan Dost.

„Chápu, že zástupci církve v daném okamžiku, pokud nemají ve svém vlastnictví majetek, nemohou uzavřít žádné písemné smlouvy. My jsme také nechtěli nic písemně. Chtěli jsme stejnou slovní dohodu, jako existovala s ostravsko-opavskou diecézí. A ta nám garantovala, že projektanti mohou pracovat, že se ten projekt může připravovat," doplnil Dost.

Obec plní roli prostředníka mezi investorem a církví. Má zájem na tom, aby záměr v obci vznikl. Přinesl by totiž nová pracovní místa. Deset až dvanáct lidí by v parku mohlo najít práci trvale, dalších patnáct až dvacet po dobu dvou let, kdy by se areál budoval.

Podle údajů v katastru nemovitostí patří areál mlýna jesenické firmě Campa-net. Deník se pokoušel získat její vyjádření k záměrům ohledně projektu Riegrův mlýn, avšak neúspěšně.