Na konci Banskobystrické ulice v Šumperku stojí šest bytovek. Na dohled od železniční trati stály už v padesátých letech minulého století, to je ale ještě jedné strany neobklopovala rušná silnice a z další průmyslový areál. Na první pohled jsou si podobné, přesto se ten na rohu Jesenické ulice vymyká.

„Kdybyste to viděl uvnitř, nestačil byste se divit,“ poznamenává muž v modré čepici, který prochází kolem.

Další kolemjdoucí potvrzuje, že právě dům číslo popisné 44 dlouhodobě obývali problémoví nájemníci.

„Říkávalo se tomu dům hrůzy. Bydleli tu romští obyvatelé, kteří ho zdevastovali. Teď už se tu ale nikdo nezdržuje, je tu absolutní klid,“ říká senior.

„Nejdřív tvrdili, že dům zbourají a nechají tu volný plac. Uvnitř byla televize a ukazovala, jak je to dobité. Ale jinak je dům zachovalý. Dal by se ještě zachránit, pokud by se našel správný kupec,“ uvažuje starší muž žijící v sousedství.

Najde se kupec?

Starosta Tomáš Spurný uvedl, že město muselo kvůli neustálému poškozování ze strany obyvatel do domu každoročně investovat statisíce korun. Z bezpečnostních důvodů město nájemníky nakonec vystěhovalo. Na kompletní opravu objektu nemá peníze, v plánu tak byla jeho demolice. I kdyby část nákladů na ni pokryla dotace, celková suma by přesáhly tři miliony korun. Bourání navíc není nutné, dům má v pořádku statiku i střechu.

„Objevily se developerské firmy, které jsou připraveny dům od města odkoupit. Nechali jsme ho nacenit, podle úředního odhadu má hodnotu milion osm set tisíc korun. Tento majetek by bylo možné nabídnout k prodeji developerovi se závazkem vybudovat zde byty první kategorie,“ uvedl starosta Spurný.

Někteří ze zastupitelů upozornili na riziko, že by případný kupec mohl do budovy nastěhovat znovu problematické obyvatele.

„Existuje proti tomu ze strany města obrana? Jiná města se brání pomocí bezdoplatkových zón,“ zmínil zastupitel Jaroslav Horák.

Podle tajemníka Petra Holuba bezdoplatkové zóny preventivně vyhlašovat nelze. Zabránit návratu problémových obyvatel však mají podmínky kupní smlouvy.

„Dům chceme prodat za podmínek, aby tam nevzniklo ghetto. Je jednoznačný požadavek, aby se nevrátil stav, ze kterého mají tamní obyvatelé panickou hrůzu. V tomto smyslu by mělo být zpracováno zadání i případná smlouva. Musíme si pojistit, že byty nebudou sloužit k sociálním účelům a nevznikne tam vyloučená zóna. Pokud najdeme kupce, kteří tyto podmínky splní, pak mezi nimi rozhodne cena,“ uzavřel starosta Spurný.