„Na několika místech jsme objevili dřevěné kůly propletené proutím, které měly zřejmě zpevňovat břeh příkopu. Směrem k Lužickosrbské ulici byly do země zapuštěny další metrové kůly. Ty byly dříve součástí přemosťovací konstrukce přes příkop,“ vyjmenoval nálezy archeolog Jakub Halama. Ten zde objevil také část zachovalého dřevěného vodovodního potrubí.

Odborníky na historii a vykopávky objev překvapil, protože očekávali, že dřevo již podlehlo rozkladu, nebo bylo v devatenáctém století odklizeno při stavbě nyní zbouraného domu.

V hlubších vrstvách asi deset metrů širokého pásu černého bahna archeologové objevili také středověkou keramiku.

„Nejstarší z nálezů je část loštického poháru, jehož výroba se datuje do patnáctého století. Na poháru jsou dobře vidět místa, kde byla připevněna dekorativní ouška, kterými se tento typ keramiky vyznačoval,“ řekl archeolog Jakub Halama.

Nálezy keramiky ve vrstvách hlíny, které tvořily dno příkopu, archeologové připisují tomu, že v patnáctém a šestnáctém století příkop postupně ztrácel funkci a začal sloužit jako skládka odpadu, kam tehdejší obyvatelé házeli také rozbité nádoby.

Nyní pracovníci muzea bojují s časem, protože už za týden by měli na místo vykopávek pustit stavební dělníky, aby pokračovali v hloubení základů polyfunkčního domu, který zde má vyrůst.