Objížďku nebylo možno vést jinudy, protože by byla příliš dlouhá; postavit provizorní komunikace na dobu stavby nových mostů bylo jednodušší. Se semafory tady musejí řidiči počítat nejméně do podzimu příštího roku.

Přeložka jednoho kilometru silnice, kterou platí z pětaosmdesáti procent Evropská unie, je mimořádně náročná. Její součástí jsou totiž i dva mosty přes Mírovku a Moravu a čtyři inundační mosty, které slouží k převedení povodňové vlny přes těleso silnice.

„Cílem je výměna všech dožitých mostů, které jsou v naprosto havarijním stavu. Vozovka bude směrově napřímena a rozšířena na devět a půl metru,“ řekl Květoslav Král z krajského úřadu.

Stavba si vyžádá investici ve výši přibližně dvou set padesáti milionů korun a skončit by měla včetně demolice původních šesti mostů a rekultivace okolních pozemků na jaře roku 2010.