Expozici pracovníci muzea připravili při příležitosti čtyřicátého výročí odchodu československého tankového pluku ze Šumperka do slovenského Kežmaroku.

Dobové dokumenty, fotografie a exponáty seznámí s působením československé posádky v šumperských kasárnách, se životem vojáků v převážně německém městě a jejich těsném soužití s českou menšinou v Šumperku za první republiky.

Výstava připomene dramatické dny v září 1938 a odchod československých jednotek ze šumperských kasáren. Novou kapitolou se stalo budování pěšího a později mechanizovaného a motostřeleckého pluku po roce 1945. Vyvrcholením historie československé posádky v Šumperku bylo přezbrojení pluku na tankový počátkem šedesátých let.

„Procházku dějinami československého vojska v Šumperku zakončí návštěvník výstavy druhým vynuceným odchodem československé posádky ze Šumperka v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vojáci byli převeleni do vzdáleného Kežmaroku, což jejich rodiny přivedlo do obtížné situace, muži se totiž podívali domů jednou za dva až tři týdny,“ vysvětlil historik Zdeněk Doubravský.

Stojí za připomenutí, že naše posádka musela opustit šumperská kasárna opět počátkem října, téměř na den stejně jako v roce 1938. Pobyt československých vojáků v Šumperku patří neodmyslitelně k dějinám města a tvoří jeho jednu zajímavou, méně známou kapitolu.

Vernisáž výstavy začíná ve Vlastivědném muzeu v osmnáct hodin.