Vedle zemědělství bylo hlavní obživou ve zdejším kraji tkalcovství.

„Exponáty tvoří předměty pocházející z rohelských domů, půd a stodol i dobové fotografie zachycující místní obyvatele při práci. Snímky jsem sesbírala od místních lidí a zachycují období od čtyřicátých do osmdesátých let minulého století," řekla autorka výstavy Eva Petrášová.

V doprovodném programu si mohli návštěvníci v pátek 22. května vyslechnout přednášku etnografky Vlastivědného muzea v Šumperku Márie Kudelové. Ta seznámila přítomné se zpracováním lnu, nářadím používaným v zemědělství a domácí výrobě, lidovými pranostikami vztahujícími se k pracovním činnostem či s dalšími zajímavostmi vztahujícími se k řemeslům.

V sobotu 23. května odpoledne pak byly součástí výstavy i praktické ukázky jednotlivých činností. Návštěvníci tak viděli v akci řezbáře ze Střední školy řezbářské v Tovačově, ukázku předení na kolovrátku, háčkování bavlnkami nebo draní peří.

Takzvané dračky bývaly obvyklou náplní dlouhých zimních večerů. Scházely se na nich ženy z vesnice a kromě samotné práce byly i oblíbenou příležitostí probrat všechny novinky ze života v obci.

Návštěvníci si mohli draní peří i sami vyzkoušet. Marie Siegelová z Rohle jim ochotně poradila, jak na to. „Chytněte si pírko za koneček do levé ruky a pak pravou rukou strhněte peří. Pak se pírko otočí a stejně se postupuje i s druhou stranou. Takový postup je nejrychlejší," radila Marie Siegelová.

Peří do zavinovaček

Sama jako dítě ještě draní peří zažila.

„Nejcennější na huse je prachové peří. To se dávalo miminkům do zavinovaček, protože bylo nejlehčí a krásně hřálo. Z dlouhých tvrdších pírek se dělaly mašlovačky do kuchyně a tvrdé peří z konců křídel se používalo na vymetání kachlových kamen. Odranými stonky se pak plnily látkové pytlíky a dávaly se v zimě mezi okna. Sloužily jako těsnění," vysvětlovala Marie Siegelová.

V rohelské kronice se uvádí, že zdejší obyvatelé byli nejspíš v dávných dobách uhlíři a pastevci, později rolníci a tkalci. Hlavním zaměstnáním bylo odedávna podhorské zemědělství. Pěstoval se nejvíce len, pohanka, později brambory.

Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století se počet obyvatel zvyšuje a málo výnosné zemědělství na zdejší kamenité půdě nestačilo zajistit pro všechny dostatečnou obživu. !Začíná se rozšiřovat domácí zpracování lnu. V roce 1899 měla obec 1165 obyvatel, z nichž třetinu tvořili zemědělci a dvě třetiny ruční tkalci. Zápis rohelského kronikáře z roku 1928 zmiňuje, že některé místní továrny na výrobu plátna mají elektricky poháněné stavy. Mimo to zde bylo ještě přes stovku ručních tkalcovských stavů. Před první světovou válkou jich byly tři stovky," přiblížila historii Eva Petrášová.

Tkalcovství připomíná také kronika sousedních Janoslavic. Kamennou proslavilo další řemeslo – síťařství. Síta vyráběli zdejší obyvatelé nejprve z lýkových vláken. Ta postupně vytlačil jemný kovový drát.

Kromě tkalcovství se návštěvníkům představila i další řemesla, jako je bednářství, kolářství, kovářství, obuvnictví, řeznictví, pekařství nebo hostinská činnost. Dozvěděli se také, jak se vyráběly šindele, košíky, vázala pometla nebo jak pracovali včelaři. (mik)