Šest členů představenstva společnosti o smlouvách souvisejících s investicí hlasovalo korespondenčně do 3. září. Pro návrh se vyslovili starosta Zábřehu František John a radní města Pavel Doubrava. Ostatní čtyři členové se zdrželi. Pokud by představenstvo projekt odsouhlasilo, bylo by možné stavební práce zahájit letos na podzim.

„Nesouhlas naopak znamená zmaření obrovského lidského i finančního úsilí do několikaleté finanční přípravy či odmítnutí dotací určených pro ochranu přírody v našem regionu ve výši 57 milionů korun,“ sdělil František John.

Jak to vidí Sršeň?

Jedním z lidí, kteří se v hlasování zdrželi, byl starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

„Doufali jsme, že se akce vysoutěží na sedmdesáti procentech rozpočtových nákladů, vysoutěžila se ale asi na sto patnácti procentech. Naskočila tam najednou navíc obrovská částka, se kterou se v počátcích nepočítalo,“ uvedl hlavní důvod svého rozhodnutí.

„Zaplatit více než sto milionů korun za kanalizaci pro sedm set obyvatel při existenci alternativních mnohonásobně levnějších řešení, která fungují v zahraničí i u nás, mi přijde proti zdravému selskému rozumu,“ dodal s odkazem na možnost zbudování domovních čistíren.

John projekt hájí

Podle starosty Johna je však takový návrh nesprávný a neodborný.

„Náš několik let chystaný projekt počítá s centrální čistírnou odpadních vod, která je z hlediska ochrany vod tím nejlepším řešením. Navržená struktura investice přitom uplatňuje principy meziobecní spolupráce za účelem ochrany přírody či dosažení standardního napojení na sítě pro občany,“ uvedl.

Investice ve Václavově a Svébohově jsou vzájemně provázané, jak z hlediska poskytovaných dotací, tak věcně. Například václavovská čistírna má ze dvou třetin sloužit pro obyvatele Svébohova.

„O prázdninách ve Svébohově zastupitelstvo odsouhlasilo podmínky pro napojení obce na čistírnu odpadních vod ve Václavově. Máme vysoutěženého zhotovitele stavby, který je po odsouhlasení václavovské části ze strany poskytovatele dotace připraven zahájit práce,“ uvedla před nedávnem starostka Svébohova Martina Šťastná.

Teď diskutujme

Radim Sršeň sdělil, že celou věc diskutoval s kolegy starosty napříč republikou a téměř do jednoho mu dávali za pravdu.

„Neměli jsme nicméně možnost diskutovat alternativní technická řešení konkrétně pro tento projekt s odborníky. Třeba tato řešení nejsou možná či mají veliká rizika. Každopádně nejvíce žádoucí je v tuto chvíli diskuse,“ dodal. Další jednání o celém projektu se ostatně mezi místními politiky povedou.

Dosud v řadě menších vesnic, kde není kanalizace, končí odpadní vody z domácnosti v jímkách. Jejich obsah by se měl podle regulí vyvážet do čistíren. To je však nákladné, a tak v praxi splašky často končí v potoce, příkopu nebo je lidé vypouští na zahradu.

Od roku 2021 budou řádné nakládání s odpadními vodami kontrolovat obce a stát. Lidé budou muset na požádání předkládat potvrzení o vývozu jímek. V případě nesrovnalostí jim budou hrozit vysoké sankce. Alternativou je vybudování domácích čistíren odpadních vod nebo zbudování řádné obecní kanalizace.

Vodohospodářské investice ve Václavově a Svébohově

Václavov: Vybudování kanalizace (37 milionů korun), čistírny odpadních vod pro obě vesnice (19 milionů korun) a vodovodu (30 milionů korun). Výše dotace 30 milionů korun, podíl města Zábřeh (Václavov je jeho místní částí) 40 milionů korun, podíl firmy VHZ 17 milionů korun. Nositelem projektu a příjemcem dotace pro václavovskou část je firma VHZ. Jejími vlastníky jsou obce a města v regionu.

Svébohov: Celková výše investic 57 milionů, dotace 27 milionů korun. Investorem je obec.