„Tyto práce budou hotovy do poloviny června. Do té doby proběhne i kolaudace a poté přijde na řadu stěhování knižního fondu ze stávající knihovny do nové,“ uvedl vedoucí oddělení investic Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Původní termín počítal s dokončením stavby v závěru loňského roku. Protáhly jej zejména dodatečné stavební práce.

„Jednalo se například o změnu skladby podlah ve druhém nadzemním podlaží, dodatečnou pilotáž základů pro novou výtahovou šachtu, zpevnění statiky objektu železobetonovými věnci, sanaci vlhkosti v suterénu či izolaci půdního prostoru,“ vyjmenoval Jiří Uher.

Komunitní centrum vzniklo rekonstrukcí bývalého loutkového divadla a přilehlého bytového domu. Sloužit bude obyvatelům města, jesenického regionu a partnerům z Polska pro přeshraniční spolupráci. Kromě knihovny se v budově bude nacházet multimediální učebna, hudební sál či projektová místnost.

Celkové náklady na projekt Centra společných aktivit přesahují čtyřicet milionů korun. Stavební práce z toho představují bezmála 27,5 milionu korun, zbytek je určen na dovybavení a aktivity posilující spolupráci mezi českými a polskými institucemi. Dotace ze dvou zdrojů činí 29 milionů korun, zbytek uhradí Jeseník ze svého rozpočtu.