Poslední dějství schvalování páté změny územního plánu města Šumperka bylo rychlé. Hotovo bylo během pár minut.

„Naše připomínky byly řečeny mnohokrát. Teď si už jen přeji, abychom se mýlili. Aby Lidl nezahltil Šumavskou ulici, aby zůstala funkční a průjezdná, aby byla zrekonstruována, než se k ní připojí to „slepé střevo“. Budu doufat, že všichni hlasujete s vědomím, že ovlivňujete životy velkého množství lidí a všechny negativní jevy ve svém hlasování zohledníte,“ řekl zastupitel Radovan Auer, který na možné problémy související s výstavbou upozorňoval dlouhodobě.

Lidl i bytové domy

Dnešní pole u ulice Šumavské se má změnit v zástavbu. Na straně přiléhající k panelovým domům má stát prodejna Lidl. Společnosti již daný pozemek patří. Parcelu na straně k firmě Agritec vlastní společnost Byty Šumavská. Ta má záměr na ní postavit bytové domy. Časem má být rodinnými či bytovými domy zastavěno celé rozhlehlé území až k Bratrušovské ulici.

Jeho páteří má být nová silnice. Než se tak ale stane, bude cesta slepá a ústit bude do ulice Šumavské. Ta je v nevyhovujícím stavu a dlouhodobě na hraně kapacit.

Právě mimo jiné na vyšší počet aut, prašnost a nižší bezpečnost dopravy poukazovali loni v dubnu autoři petice proti výstavbě marketu. Celá záležitost přerostla v několik bouřlivých jednání zastupitelstva i ve změny v orgánech města. Radní z veřejných funkcí odvolali Karla Hoška, který na problematické aspekty případu Šumavská poukazoval.

Rozvojová plocha mezi Šumavskou a Bratrušovskou ulicí má osmnáct hektarů. To velikostí odpovídá velikostí sídlišti Sever, na kterém žije několik tisíc lidí. Výstavbu investoři neoznámili jen na pozemcích přiléhajících k ulici Šumavské, ale i k ulici Bratrušovské. Zde má vyrůst čtvrť s pracovním názvem Šumperské vinohrady.