„O německé školy byl velký zájem, vyprodány byly hned první den dopoledne, příště prý z Bad Hersfeldu se štolami vypraví kamión,“ usmál se šumperský starosta Zdeněk Brož.

Výtěžek z prodeje vánočních specialit každoročně putuje některé šumperské neziskové organizaci, letos padla volba na Dětský klíč.

„Peníze použijeme na další vybavení takzvaného tréninkového bytu pro lidi postižené autismem, který jsme otevřeli letos na podzim v Jeremenkově ulici. Ale potřebujeme do něj ještě relaxační pomůcky,“ řekla ředitelka organizace Dětský klíč Věra Nedomová. Zmíněný byt je od doby svého otevření stále v permanenci, autističtí klienti ho využívají nejméně čtyřikrát týdně.

„Autismus je celoživotní postižení, které klade mimořádné nároky především na rodinu, která se o dítě či dospělého autistu stará. Krátkodobý pobyt v tréninkovém bytě pro autisty znamená přípravu nejen na samostatný život lidí s touto poruchou, ale také je může pozvolna navykat na odloučení od rodiny,“ vysvětlila Věra Nedomová.

Tréninkový byt se nijak neliší od standardního bydlení, autisté v něm tráví čas pod dohledem asistentky. Ta si zpravidla klienta vyzvedne odpoledne ze školy, pak se ním do večera věnuje volnočasovým aktivitám a rozvíjení různých dovedností. Stejně jako doma se v tréninkovém bytě večeří, provádí hygiena a spí. Byt využívají klienti z celého šumperského okresu.

Porucha austistického spektra je v České republice diagnostikována od roku 1992, dříve bývala posuzována jako mentální retardace. Autismus, který je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje, se vyznačuje především obtížemi v komunikaci. Dítě zpravidla žije ve svém vlastním světě a nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Proto také nedokáže přiměřeně reagovat v běžných situacích, velmi obtížně snášejí jakékoliv změny a nejsou schopni se přizpůsobit kolektivu.

Péče o autisty vyžaduje výhradně individuální přístup, který zpravidla leží pouze na rodině. Běžná zařízení pro hendikepované osoby totiž autisty jako „problémové“ klienty odmítají.

V celém Olomouckém kraji je přibližně tisíc lidí s touto poruchou, jakékoliv pobytové zařízení se specializovanou péčí zde neexistuje.