Portrétní hlavu významného moravského šlechtice, který je zde pohřben, spatřili lidé při slavnostním odhalení v pátek 3. listopadu.

Autorem busty v životní velikosti je známý sochař Vincenc Makovský. O její výrobu se postaral jeho syn Zdeněk.

„V roce 1934 byla v Brně soutěž a otec ji vyhrál. Vytvořil dva návrhy. Ten méně prostorový je umístěn zde, ten větší a objemnější se nachází na brněnské radnici. Portréty jsou totožné, rozdíl je jen v řešení drapérie,“ řekl Zdeněk Makovský.

Karel starší ze Žerotína žil v letech 1563 až 1636. Patřily mu panství v Brandýse nad Orlicí, Rosicích nebo v Přerově. Byl významným moravským politikem a patriotem.

„Karel starší měl velkou starost o veřejné dění. Neustále pečoval o společnost, zejména v krizových dobách. Vynikal vytrvalostí a statečností, s nimiž chodil do řady politických střetů své doby skálopevně přesvědčen o správnosti svých postojů. Při tom všem se stále snažil o smír a dohodu,“ připomenul starosta Bludova Pavel Ston.

Termín instalace uměleckého díla nezvolili v Bludově náhodou.

„Busta byla odhalena u příležitosti 175 let přenesení jeho ostatků do Bludova z Brandýsa nad Orlicí,“ sdělil předseda správní rady Nadace Karla staršího ze Žerotína Stanislav Balík.

V Bludově v té době žila poslední větev žerotínského rodu. Vzdálení příbuzní Karla staršího ostatně žijí v obci i dnes.

Busta není jediným způsobem, jak si moravského patriota v Bludově připomínají. Pojmenována je po něm mimo jiné místní základní škola.