V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Šumperský a jesenický okres

1) PONTIS Šumperk o.p.s., Gen. Svobody 2800/68, 78701 Šumperk

Kreativita v každém věku
V rámci projektu se budou setkávat senioři společně s dětmi všech věkových kategorií - žáci mateřské, základní i školy střední. Jako téma jsme si zvolili výtvarné umění, kreativitu, módu, které nás bude po celou dobu trvání projektu provázet. Konkrétně se uskuteční následující aktivity:

- děti z mateřských škol a senioři, navštěvující kurzy Univerzity volného času, budou tvořit výrobky ve výtvarné dílně, tyto výrobky si děti mohou odnést domů a obdarovat tak své blízké

- žáci ZŠ, konkrétně Základní umělecké školy, se seniorkami kurzu "Sdělujeme pocity malbou" namalují obrazy na společné téma, poté bude následovat vernisáž a výstava těchto děl

- studenti Střední školy železniční, technické a služeb seniorkám opět předvedou dnešní účesy, líčení, módu a společně se pobaví, jak se s postupem času styl a trendy proměnily, vzájemně se inspirují a nahlédnou do minulosti i současnosti kreativního světa, seniorky přinesou na setkání staré fotografie, časopisy Burda, aby v rámci vzpomínkové aktivity přiblížily žákům tehdejší dobu, cílem projektu je podpořit mezigenerační setkávání a utvořit prostor pro společné povídání a aktivní trávení volného času

2) Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně, č.p. 203, 78816 Petrov nad Desnou

Získávat společně = získávat více
Krása, ženskost, elegance. Snadno lze opomenout, že i ve vysokém věku chce být žena stále ženou, líbit se sobě, příp. druhým. V Diakonii v Sobotíně chceme podpořit seniorky, aby tento pocit mohly zažívat. Pomohou jim k tomu mladí lidé ze Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku, konkrétně budoucí kadeřnice a kadeřníci. Nepůjde zdaleka jen o vytvoření hezkého střihu, povedené barvy. V případě žen - seniorek si situace žádá velikou vnímavost k preferencím a možnostem dam. Některé zachovávají umírněnost a hlavně upravenost, jiné se nebojí (konečně) experimentovat, až bychom to někdy nečekali.

Budoucí kadeřnice a kadeřníci tak získají příležitost nejen naučit se pracovat i s vlasy, které už nejsou zdaleka tak silné, jako bývaly, ale také příležitost vnímat příběhy těch, které prožily dlouhý život. A také mají chuť odevzdat svoji vizáž mladým lidem a dám jim tím také příležitost vyrůst. Profesně i osobnostně. V rámci projektu chceme propojit zralé ženy a mladé slečny a muže. Nepůjde zdaleka "jen" o stříhání, barvení, foukání. Půjde také o vzájemné setkávání a vzpomínání. O sdílení životních zážitků seniorek a mladé energie budoucích kadeřnic a kadeřníků.