Původní depozitáře se nacházely v areálu bývalé textilky v centru města.

„Byly to nezkolaudované garáže, kde hrozily různé havárie a jednou za čas se i staly. Stav byl označen za provizorní, ale řešení se rok od roku odkládalo. Sbírkové předměty tam byly deset let,“ konstatoval ředitel muzea Pavel Rušar.

Najít vhodné místo pro sbírkové předměty byl jeden úkolů, před nímž po uvedení do funkce stál. Shodou okolností jeden z jesenických podnikatelů stěhoval výrobu do nové haly za městem. Dosavadní prostory v Beskydské ulici poskytl muzeu, které si je pronajalo na deset let.

„Protože se nacházíme v obytné zóně, nepřál jsem si, aby tato oblast byla zatěžována dopravou související s průmyslovou výrobou. Ukázalo se, že muzeu by se tento objekt velmi hodil pro depozitáře. Splnilo se mé přání, aby tato budova sloužila ke kulturním účelům,“ řekl ředitel firmy Naturfyt – Bio Rodan Hojgr.

Do stěhování, které trvalo bezmála půl roku, se zapojili všichni pracovníci muzea.

„Asi největší problém byl s geologickým depozitářem. Některé předměty jsme měli i ve třech mužích problém zvednout, natož je přenést na auto. Časově nejnáročnější byl převoz zoologické sbírky. Vycpaniny velkých dravců jsou velmi křehké. Museli jsme je vozit v autě samostatně,“ poznamenal Pavel Rušar.

Nový depozitář je třikrát větší než původní prostory, což představuje skladovací rezervu zhruba na deset let. Nechybí nákladová rampa pro naložení nebo vyložení velkých sbírkových předmětů ani zázemí pro zaměstnance muzea v podobě kanceláří či pracoven s laboratoří.

Vlastivědné muzeum Jesenicka zřizuje Olomoucký kraj.

„Minulý rok jsme otevřeli depozitář v Přerově pro Muzeum Komenského. Nyní jej otevíráme v Jeseníku a já věřím, že pro muzea v každém okresním městě budeme mít v dohledné době kvalitní depozitář,“ řekl náměstek hejtmana Petr Vrána.