Ve chvíli, kdy do konce dvoudenního zápisu chyběla jen hodina a trousili se poslední opozdilci, přišli rodiče zapsat 353 dětí, ale v padesáti případech požádali o odklad, protože děti ještě nejsou na školu dostatečně zralé.

Netradiční nápad provázel letošní zápis na Základní škole v ulici 8. května. U vchodu vítal děti rytíř a směrovka k hradu Školštejnu. V ten se proměnily dvě učebny, i chodbu před nimi přehradila hradba z lepenky s vchodem tak zrovna na výšku dětí, takže rodiče museli do předklonu.

Uvnitř se pak dětí ujali starší žáci oblečení za pohádkové postavy a provedli je zábavnými úkoly. Během putování od jednoho stanoviště k druhému prověřily připravenost dětí na školu i učitelky prvních tříd.

Pro ředitele Radovana Pavelku, stejně jako pro jeho kolegy na jiných školách, je zápis každoročně napínavá záležitost. „Počítáme s otevřením třech tříd a doufáme, že se podaří je naplnit. Ideální je počet kolem dvaceti žáčků ve třídě, minimálně jich musí být sedmnáct. Předem se nedá odhadnout, kolik prvňáčků se zapíše, protože v Šumperku je jen jeden obvod a rodiče mohou dát děti do kterékoliv z pěti škol. A přichází také dost dětí z blízkých obcí, zejména z Vikýřovic, Rapotína nebo Nového Malína,“ řekl Radovan Pavelka ve čtvrtek, kdy zápis začínal.

V pátek odpoledne už věděl, že třídy zaplní – hodinu před koncem zápisu bylo zapsáno 89 dětí; z nich jedenáct si školní docházku ještě o rok odloží.