Čeští obyvatelé Zábřežska a Mohelnicka vnímali vyhlášení nového státu jako osvobození od nenáviděné rakousko-uherské monarchie. K této příležitosti vznikaly i básně.

„Vzdělanost česká i ve Tvých zdech květem nejlepším kvetla; slavný náš Jiří svým Bratřím tu mohutné hymny zpíval; velebný prorok náš Komenský měšťanem tvým býval; později cizácká ruka tě po sto let krušila, hnětla. Vzdělanost česká nechť ve zdech Tvých rozkvétá, k úrodě zraje, k rovnosti, volnosti, bratrství ať nás již vedou tvé dlaně, český náš Zábřehu, ovládej svobodné naše již kraje,“ opěvoval nové poměry v básni Našemu Zábřehu místní pedagog František Merta.

Jak reagovali na vyhlášení Československa v roce 1918 němečtí představitelé Šumperku?
Jaké starosti měli v té době obyčejní lidé?
A jak na vznik nového státu reagovali podnikavci?

To se dočtete v sobotním tištěném vydání Šumperského a jesenického deníku. Deník si můežte v tištěné nebo kompletní elektronické podobě předplatit na www.mojepredplatne.cz.